Hoppa till innehåll på sidan

Tillgänglighet

Vi har som mål att vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka kända brister som finns.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelser

www.imy.se

Vi känner till följande brister

  • Det finns dokument och ifyllnadsbara blanketter på webbplatsen som inte uppfyller kraven. De är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Läsordning och tabbordning är felaktiga. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ. Vi kommer löpande att arbeta med att göra dokument tillgängliga och lägga till textalternativ.
  • Funktionen på checklistor som laddar ner en bild av checklistan är inte tillgänglighetsanpassad. Dock finns motsvarande information i text på webbsidan som ett alternativ.
  • Skärmläsaranvändare som använder Voiceover kan få viss text i sökfunktionerna upplästa i annan ordning än andra skärmläsare.
  • En del engelska länkar är inte uppmärkta med språket engelska och läses då inte upp korrekt av skärmläsare. 

e-tjanster.imy.se

Vi känner till följande brister

I våra e-tjänster för att anmäla personuppgiftsincidenter finns följande brister:

  • Det går inte att navigera helt utan mus, till exempel att ange datum.
  • Alla fält är inte korrekt uppmärkta med ledtexter.
  • Kontrasten mellan text och bakgrund är på vissa ställen otillräcklig.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjanster.imy.se.

 

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av HiQ under uppbyggnad av webbplatsen (ej e-tjänsten).

Webbplatsen publicerades: 10 maj 2021.
Redogörelsen uppdaterades: 21 februari 2022.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på webbredaktor@imy.se så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Senast uppdaterad: 21 februari 2022