Hoppa till innehåll på sidan

Är det ni tänkt göra förenligt med GDPR?

För att GDPR-säkra sin innovationsverksamhet är det viktigt att involvera dataskyddsfrågor tidigt i processen. Det kan bli kostsamt och tidskrävande att börja tänka på GDPR när man redan startat ett projekt som innebär personuppgiftsbehandling.

I sex steg visar vi ett förslag på hur ni stegvis kan gå tillväga. Stegen är en förenklad bild av det arbete som behöver göras för att leva upp till GDPR:s regler. Det är också viktigt att komma ihåg att arbetet kan behöva upprepas när förutsättningarna ändras.

 

 

 

Senast uppdaterad: 18 november 2022