Hoppa till innehåll på sidan

Vi guidar dig

Inom vissa områden har vi skrivit guider för att det ska bli lättare att följa dataskyddsförordningen och veta vad ni behöver tänka på. Här har vi samlat våra guider för verksamheter.

Publicera bilder, filmer och ljud på internet

Vid publicering av bilder på människor på en webbplats måste ni till exempel ha klart för er vad syftet är och med vilken rättslig grund ni behandlar personuppgifterna.

 

Personuppgifter i e-post

Läs våra guider om personuppgifter i e-post och vad som gäller generellt för personuppgifter i anställdas datorer.

 

Hälso- och sjukvård

Alla vårdgivare ska ha systematisk logguppföljning, vilket betyder att de ska logga aktiviteter i systemen där patientinformation behandlas.

 

Skolan och covid-19

Det har varit en stor omställning för skolan i och med coronapandemin. Dataskyddsförordningen utgör inget hinder för digital undervisning, men ställer krav för att tillvarata elevers och lärares integritetsintressen.

Uppförandekoder

Vägledning för er som ska ta fram en uppförandekod

Den här vägledningen innehåller praktisk information om bland annat vilka grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en uppförandekod ska bli godkänd.

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen. 

Läs vägledningen

""

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen. 

Läs vägledningen

IMY:s innovationsportal

På vår innovationsportal kan du som innovationsaktör och verksamhetsutvecklare få guidning i dataskyddsrättsliga frågor som kan bli aktuella i ett innovations- och utvecklingsprojekt. 

IMY:s innovationsportal

väg i kargt landskap

IMY:s innovationsportal

På vår innovationsportal kan du som innovationsaktör och verksamhetsutvecklare få guidning i dataskyddsrättsliga frågor som kan bli aktuella i ett innovations- och utvecklingsprojekt. 

IMY:s innovationsportal

Senast uppdaterad: 22 april 2024