Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning om GDPR och AI

IMY:s vägledning om GDPR och AI syftar till att skapa förutsättningar för att förena utveckling och användning av AI med ett gott dataskydd. På så sätt vill vi främja utveckling och digitalisering som sker på ett integritetsvänligt sätt. Vägledningen kommer att byggas på med mer information löpande.

Artificiell intelligens, AI, är ett högaktuellt område. Inte minst sedan flera stora generativa AI-tjänster såsom ChatGPT blivit tillgängliga för den breda massan. Möjligheterna med AI är stora, men det finns även risker, bland annat för den personliga integriteten. 

En förutsättning för integritetsvänlig och hållbar utveckling av AI är att både jurister och tekniker deltar i arbetet, vilket kräver ett fungerande tvärfunktionellt samarbete.

Vägledningen består av två delar; en teknisk och en juridisk del. Den tekniska delen är lämplig för jurister som vill öka sina kunskaper om AI. Den juridiska delen är lämplig för tekniker som vill öka sina kunskaper om GDPR. Genom att jurister och tekniker får ökad kunskap om varandras kompetensområden ökar förutsättningarna för ett fungerande samarbete, och ett framgångsrikt innovationsarbete.

Teknisk beskrivning av AI

AI omfattar flera olika typer av tekniker som kallas för maskininlärning och djupinlärning.

Teknisk beskrivning av AI

Personer i en serverhall

Teknisk beskrivning av AI

AI omfattar flera olika typer av tekniker som kallas för maskininlärning och djupinlärning.

Teknisk beskrivning av AI

GDPR och AI

GDPR är tillämplig om personuppgifter behandlas i samband med att AI utvecklas eller används.

GDPR och AI

Kvinna går i korridor

GDPR och AI

GDPR är tillämplig om personuppgifter behandlas i samband med att AI utvecklas eller används.

GDPR och AI

Senast uppdaterad: 10 juni 2024