Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning för verksamheter

En viktig del i IMY:s uppdrag är att ge vägledning om hur dataskyddsregelverket ska tolkas och tillämpas. Här samlar vi våra vägledningar om kamerabevakning och dataskydd som riktar sig till verksamheter.

Kamerabevakning

Den här vägledningen är tänkt att underlätta och vara ett stöd i det praktiska arbetet med kamerabevakning. Vägledningen riktar sig till alla de verksamheter som kamerabevakar redan i dag och till dem som planerar att kamerabevaka framöver.

Vägledning vid kamerabevakning

Guider för kamerabevakning på olika platser. Vi guidar er om vad ni behöver tänka på och ta ställning till för att använda er av kamerabevakning inom olika områden.

Kamerabevakning på olika områden

Vägledningen ger en introduktion till vad ansiktsigenkänning är och hur tekniken fungerar. Vi beskriver hur användandet av tekniken förhåller sig till grundläggande regler om dataskydd, vilka risker som finns och hur de kan minimeras.

Vägledningen riktar sig till dig som är jurist med begränsade kunskaper om ansiktsigenkänningsteknik och till dig som är innovatör eller utvecklare av ansiktsigenkänningsteknik med begränsade kunskaper om GDPR och hur personuppgifter får behandlas.

Vägledning om ansiktsigenkänning och GDPR

 

Dataskydd

Här kan du ta del av våra tillsynsbeslut som är vägledande för tolkningen av dataskyddsreglerna. Du hittar beslut som har prövats och avgjorts i domstol samt beslut som är av mer konkret vägledande natur.

Översikt praxisbeslut

 

Våra rättsliga ställningstaganden är vägledande för såväl verksamheter som allmänheten. Vi tar fram ställningstaganden i frågor som saknar vägledande domstolspraxis eller vägledning från den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).

Rättsliga ställningstaganden

EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av stor nytta för framför allt personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

EU-riktlinjer

Inom vissa områden har vi skrivit guider för att det ska bli lättare att följa dataskyddsförordningen och veta vad ni behöver tänka på. Här har vi samlat våra guider för verksamheter.

Vi guidar dig

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har en GDPR-guide för små och medelstora företag på sin webbsida. Målet med guiden är att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen och att underlätta efterlevnaden av den. 

GDPR-guide för små och medelstora företag (på engelska)

Den här vägledningen innehåller praktisk information om bland annat vilka grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en uppförandekod ska bli godkänd.

Vägledning för er som ska ta fram en uppförandekod

 

Innovation och dataskydd

IMY:s vägledning om GDPR och AI syftar till att skapa förutsättningar för att förena utveckling och användning av AI med ett gott dataskydd. Vägledningen består av två delar; en teknisk och en juridisk del. Den tekniska delen är lämplig för jurister som har låg kunskap om AI. Den juridiska delen är lämplig för tekniker som har låg kunskap om GDPR.

Vägledning om GDPR och AI

IMY:s innovationsportal ger grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsaktörer.

Innovationsportalen

Metodstödet är framtaget i samverkan mellan Digg (Myndiggheten för digital förvaltning) och IMY. Metodstödet ger dig som offentlig aktör stöd i dataskyddsfrågor som du behöver hantera när du arbetar med innovation, digitalisering och digital verksamhetsutveckling.

Metodstöd för dataskydd vid innovation (digg.se)

Vägledningen ger en introduktion till vad ansiktsigenkänning är och hur tekniken fungerar. Vi beskriver hur användandet av tekniken förhåller sig till grundläggande regler om dataskydd, vilka risker som finns och hur de kan minimeras.

Vägledningen riktar sig till dig som är jurist med begränsade kunskaper om ansiktsigenkänningsteknik och till dig som är innovatör eller utvecklare av ansiktsigenkänningsteknik med begränsade kunskaper om GDPR och hur personuppgifter får behandlas.

Vägledning om ansiktsigenkänning och GDPR

 

Lagstiftningsarbete och dataskydd

Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till exempel inom Regeringskansliet, offentliga utredningar eller myndigheter. Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen.

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

 

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Man vid dator

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Senast uppdaterad: 5 juli 2024