Hoppa till innehåll på sidan

PNR-lagen

När du flyger till eller från Sverige så för flygbolaget över uppgifter om resan till polisen, som exempelvis vem som bokat resan, eventuella medresenärer och datum för bokning och resa.

PNR-uppgifter när du flyger 

Om du flyger till eller från Sverige är det flygbolag du reser med skyldigt att föra över dina så kallade PNR-uppgifter till en särskild enhet inom polisen. Det framgår av lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen, eller PNR-lagen som den också kallas. Lagen baseras på ett EU-direktiv vilket innebär att reglerna finns inom hela EU. PNR är en förkortning och står för passenger name record.

Syftet med lagen är att tillgodose behovet av att kunna använda PNR-uppgifter för att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet. Uppgifterna får, förutom i särskilda undantagsfall, inte behandlas för några andra ändamål än dessa. Uppgifterna får behandlas av alla brottsbekämpande myndigheter. Det är inte tillåtet att behandla känsliga personuppgifter enligt denna lag. PNR-uppgifterna ska sparas i fem år hos polisen och sedan förstöras.

De uppgifter som ska föras över till polisen är bland annat

  • datumet för bokning av resan
  • det planerade resedatumet
  • namn och kontaktuppgifter till den som har bokat biljetten
  • medresenärer.

Reglerna i PNR-lagen innebär att polisen lagrar en stor mängd personuppgifter om ett stort antal registrerade. Integritetsskyddsmyndigheten har tillsynsansvar för polisens behandling av uppgifter enligt PNR-lagen.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd