Hoppa till innehåll på sidan

Betalnings­anmärkningar

Om du inte betalar dina räkningar i tid kan du få en betalningsanmärkning. Det är en uppgift hos ett kreditupplysningsföretag om att du inte har betalt en skuld i tid och kan leda till att du exempelvis får svårt att få ett lån eller hyra en lägenhet.

Har jag en betalningsanmärkning?

IMY kan inte se om du har en betalningsanmärkning eller inte. För att ta reda på det kan du kontakta ett rikstäckande kreditupplysningsföretag.

Se vilka kreditupplysningsföretag som finns

Vad gör kreditupplysningsföretag?

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om identitet, inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen, dataskyddsförordningen och i beslut från IMY.

Vanliga betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en uppgift i ett kreditupplysningsföretags register som visar att du inte har betalat en skuld i tid.

De vanligaste betalningsanmärkningarna är

  • utslag i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där Kronofogden har fastställt att gäldenären är betalningsskyldig eftersom denne inte har bestridit en ansökan om betalningsföreläggande
  • tredskodomar från tingsrätten, det vill säga när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat ett föreläggande från domstol att avge skriftligt svaromål
  • missbruk av bankkonton, krediter eller hypotekslån
  • konkurser
  • beslut om inledande av skuldsanering och beslut om skuldsanering
  • restförda skatter och avgifter
  • misslyckade utmätningsförsök
  • ansökan om betalningsföreläggande (registreras enbart för företag).

Felaktiga uppgifter ska rättas

Du har ingen rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Observera att om du betalar skulden efter det att till exempel Kronofogden har meddelat ett utslag, så kvarstår ändå en betalningsanmärkning. För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt när betalningsanmärkningen tillkom.

Betalningsanmärkningar som gäller en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen, till exempel datumet för Kronofogdens utslag eller misslyckade utmätningsförsök. För juridiska personer, exempelvis aktiebolag, finns ingen gallringsregel men betalningsanmärkningar brukar tas bort efter fem år.

Så här kan du undvika betalningsanmärkningar

Betala i tid

Om du betalar dina räkningar i tid kommer du inte att drabbas av någon betalningsanmärkning. Var noga med detta så slipper du mycket oro och framtida problem. Tänk på att om du inte betalar i tid och fordringsägaren vidtar en åtgärd som ger en betalningsmärkning går den inte att få bort. Att du inte hann betala eller att du betalade bara några dagar för sent är inte skäl för att ta bort anmärkningen. Tänk på att betala dina räkningar innan du åker på en längre resa eller se till att någon annan betalar dina räkningar när du är borta.

Om du får ett inkassokrav

Inkassokravet i sig ger ingen betalningsanmärkning, men läs det noggrant så att du vet vad det gäller och vad som kan hända.

Betala inom den tid som anges i kravet om du anser att du är betalningsskyldig

Om du betalar skulden direkt till fordringsägaren efter att du har fått ett inkassokrav, bör du själv tala om det för inkassobolaget om fordringsägaren har anlitat ett sådant. Annars finns risken att inkassobolaget inte i tid får reda på att skulden är betald och driver fordran vidare till Kronofogden. Om du inte kan betala bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en amorteringsplan.

Bestrid genast om du anser att du inte är betalningsskyldig

Nöj dig inte med att kontakta den som påstår att du är skyldig honom eller henne pengar om du anser att kravet är felaktigt. Bestrid även kravet hos inkassobolaget om fordringsägaren har anlitat ett sådant. Skriv ett daterat brev och tala på ett tydligt sätt om vad du anser är fel. Tänk på att det inte räcker med en blank protest, du måste ange sakliga argument för varför du anser att du inte är betalningsskyldig för att undvika en ansökan om betalningsföreläggande. Spara handlingarna!

Vad är ett betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Ett betalningsföreläggande ger ingen betalningsanmärkning för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare. Det betyder inte heller att någon har slagit fast att du är betalningsskyldig. Men om du inte protesterar mot betalningsföreläggandet medger du att du är betalningsskyldig. Då kommer Kronofogden att meddela ett så kallat utslag, som leder till att det registreras en betalningsanmärkning på dig i kreditupplysningsföretagens register.

Bestridande av fordran

Om du har bestridit fordran hos Kronofogden kan fordringsägaren välja att ta ärendet vidare till domstol.

Om du anser att du inte är betalningsskyldig, men din skuld har hunnit bli ett mål i domstol är det viktigt att du följer domstolens anvisningar om att svara på brev och att komma till domstolen om du kallas. Annars kan domstolen komma att meddela en så kallad tredskodom.

En tredskodom ger dig en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen och är mycket svår att få bort. Det räcker inte med att domstolen undanröjer tredskodomen eller utslaget. Ett undanröjande av tredskodomen eller utslaget innebär endast att de inte kan användas vid ett utmätningsförfarande. Undanröjandet i sig innebär inte att tredskodomen eller utslaget meddelats på felaktiga grunder.

Begäran om rättelse

Vänd dig i första hand till kreditupplysningsföretagen om du anser att en uppgift i ett kreditupplysningsregister är felaktig eller missvisande. De är skyldiga att utreda ditt klagomål. Kreditupplysningsföretagen samarbetar inte kring rättelsefrågor. Du måste därför vända dig direkt till varje kreditupplysningsföretag som du vill ska rätta uppgifterna.

Övriga skulder

Vissa skulder till det allmänna drivs in utan något inkassoförfarande. Om man inte har betalat till exempel sin skatt i tid noteras detta i Kronofogdens register (restförs) och därmed registreras det också i kreditupplysningsregistren som en betalningsanmärkning. Detta gäller även exempelvis studiemedelsavgifter och kommunala parkeringsavgifter.

Senast uppdaterad: 8 november 2022
Sidans etiketter Kreditupplysning