Hoppa till innehåll på sidan

Tidsfrister

Du har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa om vilka tidsfrister personuppgiftsansvariga måste följa när du utövar dina rättigheter. Normalt ska du få svar inom en månad.
  • Personuppgiftsansvariga ska hantera din begäran så snabbt som möjligt, men senast en månad efter att din begäran inkom.
  • Tidsfristen får vid behov förlängas med två månader. I så fall ska den personuppgiftsansvariga informera dig om förlängningen och orsaken till förseningen senast en månad efter att begäran inkom. Det innebär att informationen då ska lämnas senast tre månader från mottagandet av begäran.
  • Händelser som kan motivera en förlängning är till exempel om det är en komplicerad begäran eller om den personuppgiftsansvariga har fått in många begäranden samtidigt.

Vad innebär en månad?

Tidsfristen startar den dagen den personuppgiftsansvariga tar emot begäran. Tidsfristen löper ut samma datum månaden därpå.

En månad på sig

Exempel

Du begär radering hos en organisation den 5 mars, tidsfristen börjar löpa samma dag. Det innebär att organisationen har fram till den 5 april på sig att besvara din begäran om radering.

 

Om slutdatumet är en lördag, söndag eller helgdag så förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

Helgdagar

Exempel

Du begär ett registerutdrag hos ett företag den 25 november, tidsfristen börjar löpa samma dag. Slutdatumet en månad senare är den 25 december. Eftersom både den 25 och 26 december är helgdagar förlängs tidsfristen till nästa vardag, till exempel den 27 december om det är en arbetsdag. Företaget har senast till nästa arbetsdag efter den 25 december på sig att besvara din begäran.

 

Om slutdatumet inte existerar för att den nästkommande månaden har färre dagar, blir slutdatumet den sista dagen i nästa månad.

Kort månad

Exempel

Du begär rättelse hos en myndighet den 31 augusti, tidsfristen börjar löpa samma dag. September är en kortare månad än augusti och saknar motsvarande datum. Därför blir den sista dagen i september slutdatum istället, det vill säga den 30 september.

 

Vad gör jag om jag inte får svar?

Om tidsfristerna ovan har passerat och du inte har fått svar kan du börja med att påminna den personuppgiftsansvariga om din begäran. Om verksamheten har en integritetspolicy kan du ofta hitta svar i den på hur du enklast kan nå den personuppgiftsansvariga. Vissa organisationer har också ett dataskyddsombud som du får kontakta med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Om du misstänker att den som hanterar dina personuppgifter inte följer dataskyddsförordningen kan du lämna ett tips eller klagomål till oss.

Klaga på en personuppgiftsbehandling

 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 21 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter