Hoppa till innehåll på sidan

Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

Behandlar ni personuppgifter som någon utanför EU/EES har tillgång till? Använder ni er av tjänsteleverantörer utanför EU/EES? Kanske lagrar ni personuppgifter i en molntjänst? I dataskyddsförordningen kallas det här för att överföra personuppgifter till tredje land. Det är tillåtet i vissa fall, men reglerna är strikta.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:

  • När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES.
  • När ni anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES.
  • När ni ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
  • När ni lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
  • När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.

Obs! Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU/EES.

Detta innebär Brexit

Schrems II-domen

 

Varför behövs särskilda regler för överföring utanför EU/EES?

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-länderna. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område utan begränsningar.

Utanför EU/EES däremot finns inga generella regler som ger motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES.

När är överföring utanför EU/EES tillåten?

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att överföra personuppgifter utanför EU/EES:

  • Det finns ett beslut från EU-kommissionen om att exempelvis ett visst land utanför EU/EES säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå.
  • Ni har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, till exempel bindande företagsbestämmelser (så kallade Binding Corporate Rules, BCR) eller standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC).
  • Särskilda situationer och enstaka fall.

 

Rättsinformation

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd