Gå till innehållet

Detta innebär Brexit

Detta gäller vid överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit.

Den 24 december 2020 kom EU-kommissionen och Storbritannien överens om ett avtal för att reglera förhållandet dem emellan från den 1 januari 2021. I och med Storbritanniens utträde ur EU är de, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredje land i dataskyddsförordningens mening. Överföring av personuppgifter till tredje land får endast ske om det är förenligt med bestämmelserna i kapitel V (artikel 44-50) i förordningen. Det avtal som nu träffats innebär att personuppgifter fortfarande fritt kan överföras från medlemsstater i EU till Storbritannien under en begränsad tid, fram till den 30 juni 2021, utan att kraven i kapitel V måste vara uppfyllda. Avtalet utgör inte något sådant beslut om adekvansnivå som avses i artikel 45 i dataskyddsförordningen. Det är istället en tillfällig lösning i avvaktan på ett eventuellt beslut om en adekvat skyddsnivå i Storbritannien.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021