Hoppa till innehåll på sidan

Detta innebär Brexit

Detta gäller vid överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit.

I och med Storbritanniens utträde ur EU är landet, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredjeland i dataskyddsförordningens (GDPR) och brottsdatadirektivets (LED) mening. Överföring av personuppgifter till tredje land får endast ske om det är förenligt med bestämmelserna i kapitel V (artikel 44-50) i förordningen respektive kapitel V (artikel 35-40) i direktivet.

Den 28 juni 2021 fattade EU-kommissionen två beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatadirektivet. Besluten innebär att Storbritannien har en tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan något särskilt tillstånd.

Senast uppdaterad: 14 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd