Hoppa till innehåll på sidan

Frågor utanför våra verksamhets­områden

Vi får ofta frågor och anmälningar om områden som inte tillhör våra verksamhetsområden. Här är en sammanställning av de vanligaste områdena med hänvisning till vart du kan vända dig för att få svar.

Brott på internet

Förtal, trakasserier, dataintrång, ID-kapningar, med mera. Dessa brott anmäls till polisen.

Polisen

Kakor

När du besöker en webbplats sparar den ofta en liten textfil, en kaka, i din dator. Kakan kan göra det möjligt för den som har webbplatsen att se vilka du har besökt och nästa gång du besöker samma webbplats kan informationen återanvändas, samtidigt som mer information samlas in om ditt surfande. Den som använder kakor på webbplatsen måste informera om detta.

Post- och telestyrelsen

Hur vi använder kakor

Spam – skräppost

Det är förbjudet att skicka e-postreklam till någon som inte har beställt den. Obeställd e-postreklam kallas i dagligt tal för skräppost eller spam. Lagen gäller inte all skräppost, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.

Anmäl spam hos Konsumentverket

Teknisk datorsupport och virus

Om din dator har kraschat eller det har kommit in virus i datorn så ska du kontakta det säljställe där du har köpt datorn. Är det din arbetsdator det gäller kontakta it-avdelningen på din arbetsplats. I vissa fall ska du vända dig till din internetleverantör.

Blir du uppringd av telefonförsäljare? Trots att du spärrat dig i NIX-registret?

Om du vill klaga på att du blivit kontaktad av telefonförsäljare trots att du finns uppsatt på NIX-Telefons spärrlista ska du kontakta Konsumentverket, din kommunala konsumentvägledare eller DM-nämnden. På nixtelefon.org kan du anmäla att du inte vill få telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte.

Konsumentverket

Direktmarknadsföring hos Nix-nämnden

Spärra dig för telefonsamtal hos NIX

Tryck- och yttrandefrihet

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är grundlagar som har företräde framför andra lagar. Dataskyddsförordningen tillåter medlemsländerna att göra undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det innebär bland annat att vissa medier som skyddas av bestämmelserna i en grundlag inte kan prövas enligt dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel personuppgifter som förekommer på dagstidningarnas webbplatser eller DVD-skivor med ansvarig utgivare. För kränkningar på tryckfrihetens område måste du kontakta Medieombudsmannen (MO) eller Justitiekanslern (JK).

Medieombudsmannen

Justitiekanslern

Upphovsrätt

IMY övervakar inte upphovsrätt till programvara och liknande. Detta sköts av rättighetsinnehavarna själva och det finns en hel del intresseorganisationer som bevakar upphovsmäns olika alster.

Om upphovsrätt hos Patent- och registreringsverket

Fakturor och betalningspåminnelser

IMY har tillsyn över att inkassolagen och god inkassosed följs. Inkassolagen gäller de åtgärder som vidtas från och med att inkassokrav skickas. Frågor om avtalsvillkor, fakturor och betalningspåminnelser som inträffar innan dess ligger utanför IMY:s tillsyn. Kontakta till exempel konsumentvägledaren i din kommun eller Konsumentverket.

Konsumentverket

Hitta din konsumentvägledare

Utgivningsbevis för webbplatser

Har du en webbplats kan du ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger webbplatsen ett grundlagsskydd som gör att publiceringen av personuppgifter är undantagen från dataskyddsförordningen. Ansöker gör du hos hos Myndigheten för press, radio och tv.

Myndigheten för press, radio och tv

Skadestånd

Skadestånd kan begäras enligt skadeståndslagen och man har möjlighet att föra en skadeståndstalan i domstol. IMY kan dock inte agera ombud åt dig eller besluta i frågor om skadestånd.

Visselblåsning

Regeringen har utsett IMY till behörig myndighet för visselblåsningar om missförhållanden som innebär brott mot dataskyddsförordningen, lagstiftning som genomför eller kompletterar dataskyddsförordningen, eller dataskyddsförordningens syfte eller mål. IMY också är ansvarig myndighet för att ge vägledning och stöd om personuppgiftsbehandling även i visselblåsarsamanhang. IMY:s uppdrag är dock inte att ge generell vägledning i hur visselblåsarlagen i övrigt ska tolkas eller tillämpas.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022
Sidans etiketter Om IMY