Hoppa till innehåll på sidan

Ansök om kredit­upplysnings­tillstånd

För att få bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs normalt tillstånd från IMY. Vi ger tillstånd bara om verksamheten kan antas bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Vi gör en bedömning utifrån den planerade verksamhetens art och omfattning.

Kravet på sakkunnighet handlar om erfarenhet av kreditupplysningsverksamhet och kunskaper om aktuell lagstiftning. Vi har i vår praxis funnit att den person som ska ansvara för kreditupplysningsverksamheten bör ha juridisk utbildning på högskolenivå eller ekonomisk utbildning på högskolenivå och erfarenhet av kreditupplysningsverksamhet för att verksamheten ska antas kunna bedrivas på ett sakkunnigt sätt.

Gör så här

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Skriv en ansökan där ni beskriver er planerade verksamhet.

Ansökan ska också innehålla uppgifter om

  • ert namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress
  • varifrån och hur ni ska samla in uppgifter som ska ligga till grund för kreditupplysningar
  • till vem och hur ni ska lämna ut kreditupplysningar
  • hur ni ska förvara register och vilka principer ni ska följa för gallring av uppgifter i register
  • hur den registrerade ska få del av sina uppgifter som finns lagrade
  • hur meddelande om innehållet i kreditupplysning ska lämnas till den som upplysningen rör
  • hur och när ni ska utföra rättelse, komplettering eller radering av felaktig eller missvisande uppgift.

Skicka till:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Ring oss på 08-657 61 00 om ni har frågor om ansökan.

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Sidans etiketter Kreditupplysning