Hoppa till innehåll på sidan

Visselblåsning

Skyddet för visselblåsare ska stärkas genom en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. IMY är en av de myndigheter som ska ha en extern rapporteringskanal för visselblåsare. IMY:s ansvar blir inom de områden som omfattas av vårt tillsynsansvar, det vill säga skydd för privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått flera nya arbetsuppgifter med anledning av visselblåsarlagen. Se mer information på deras webbplats.

Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

När gäller lagen?

Visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) började gälla den 17 december 2021.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det enligt regeringen gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de avhjälps eller avbryts. Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas däremot normalt inte av visselblåsarlagen.

Lagen gäller också vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen, eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler.

Rapportering i olika kanaler

Missförhållanden kan rapporteras på olika sätt:

  • internt i verksamheten där missförhållandet förekommer
  • externt till en behörig myndighet
  • genom offentliggörande, genom att visselblåsaren exempelvis vänder sig till media.

Vilka behöver ha en intern rapporteringskanal?

Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal.

  • Verksamhetsutövare i privat verksamhet är en fysisk eller juridisk person.
  • Verksamhetsutövare i allmän verksamhet är en statlig förvaltningsmyndighet, domstol eller kommun.

När börjar visselblåsarreglerna gälla?

Bestämmelserna om intern rapporteringskanal börjar tillämpas olika datum.

  • För dem som driver privat verksamhet med 50 till 249 arbetstagare gäller reglerna från den 17 december 2023.
  • För övriga verksamhetsutövare, inklusive privata verksamhetsutövare med fler än 249 arbetstagare, gäller reglerna från den 17 juli 2022.

Verksamheter med mindre än 50 arbetstagare har alltså inte någon skyldighet att inrätta en intern rapporteringskanal.

IMY:s externa rapporteringskanal för visselblåsning

Regeringen har utsett IMY till behörig myndighet att ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning. IMY:s ansvarsområde kommer att vara missförhållanden inom myndighetens tillsynsansvar på området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem. Vår externa visselblåsarfunktion ska vara på plats den 17 juli 2022. IMY utreder därför för närvarande vad uppdraget innebär för vår verksamhet.

Eftersom IMY också är ansvarig myndighet för att ge vägledning och stöd om personuppgiftsbehandling har vi tagit fram några frågor och svar om det kopplade till visselblåsning. Vi utreder för närvarande också mer i detalj vad visselblåsarlagen innebär för olika frågor som rör personuppgiftsbehandling i relation till visselblåsarlagen.

Vi kommer löpande att uppdatera den här sidan med information. Det är dock alltid ytterst den personuppgiftsansvariga som är skyldig att följa dataskyddförordningen och kompletterande regler vid behandling och personuppgifter. Läs mer om till exempel de grundläggande principerna. 

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd