Hoppa till innehåll på sidan

Visselblåsning

Visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, har ett eget kapitel om hur personuppgifter ska hanteras, 7 kap. Kapitlet kompletterar dataskyddsförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt visselblåsarlagen gäller dataskyddsförordningen, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som meddelats med stöd av den. Det gäller om inte annat följer av visselblåsarlagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till visselblåsarlagen.

Den personuppgiftsansvariga är alltid skyldig att följa dataskyddförordningen och kompletterande regler vid behandling och personuppgifter.

Behandling av personuppgifter i rapporteringskanaler för visselblåsning

Eftersom IMY är ansvarig myndighet för att ge vägledning och stöd om personuppgiftsbehandling har vi tagit fram några frågor och svar om det kopplade till visselblåsning. IMY:s uppdrag är dock inte att ge generell vägledning i hur visselblåsarlagen i övrigt ska tolkas eller tillämpas.

Läs mer om reglerna för visselblåsning och hur du går tillväga för att visselblåsa till IMY

 

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd