Hoppa till innehåll på sidan

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Några exempel på personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • id-kortnummer
 • telefonnummer
 • foton på personer
 • ljudinspelningar
 • elektroniska identiteter som IP-adresser och cookies, om de kan kopplas till en fysisk person
 • e-postadresser som förnamn.efternamn@företag.se.

Detta är inte personuppgifter

Exempel på uppgifter som inte räknas som personuppgifter är

 • organisationsnummer (undantag vid enskild firma, då anses det vara en personuppgift)
 • e-postadresser som info@företag.se.

Personuppgift eller inte?

Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera kanske inte är en personuppgift.

Registreringsnummer

Exempel

Om en privatperson äger en bil är bilens registreringsnummer en personuppgift. Det är möjligt att utläsa att personen är bilägaren eftersom registreringsnumret kan kopplas till en fysisk person.

Om bilen istället ägs av ett företag är registreringsnumret inte en personuppgift, eftersom bilen inte kan kopplas till en fysisk person.

 

Ett organisationsnummer (bolagsnummer) som tillhör en juridisk person som exempelvis ett aktiebolag räknas inte som en personuppgift. Om det däremot handlar om en enskild firma anses det vara en personuppgift.

Även information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan kopplas till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.

Nej, dataskyddsförordningen gäller inte behandling av personuppgifter om avlidna personer. Dataskyddsförordningen omfattar endast behandling av personuppgifter om levande personer.

 

Känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. De kallas för känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Man vid dator

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd