Hoppa till innehåll på sidan

Villkor och förmåner

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en statlig myndighet. Här kan du läsa om vilka villkor och förmåner som gäller för våra anställda.

Arbetstiden är 39,75 h/vecka. Standardtid är 08.00-16.27, med möjlighet till flexibel arbetstid mellan 06-09, samt mellan 15-21.

Flextid kan även tas ut i ledighet.

 • Trettondagsafton: arbetstidsförkortning 4 timmar
 • Skärtorsdagen: arbetstidsförkortning 2 timmar 
 • Valborgsmässoafton, den 30 april som infaller på en
  a) måndag – torsdag: arbetstidsförkortning 2 timmar
  b) fredag: arbetstidsförkortning 4 timmar
 • Dagen före Alla Helgons dag: arbetstidsförkortning 4 timmar
 • Den 23 december som infaller på en fredag: arbetstidsförkortning 4 timmar

För vissa tjänster erbjuder IMY enskilda överenskommelser för distansarbete upp till 45 % av arbetstiden.

Våra medarbetare har möjlighet till en friskvårdstimme per vecka under arbetstid. Friskvårdsbidraget är på 3 000 kronor per kalenderår. Bidraget gäller för aktiviteter enligt Skatteverkets regler om skattefri motion och annan friskvård.

IMY subventionerar kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel enligt Villkorsavtalet-T.

Enligt Villkorsavtalen har våra medarbetare rätt till kompletterande ersättning till föräldrapenningen från Försäkringskassan, ett så kallat föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut under 360 dagar.

Våra medarbetare har rätt till betald semester redan första året som anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste man vara anställd hela året, annars minskas semestern med motsvarande anställningstid. Det är åldern som avgör hur många semesterdagar man har rätt till:

 • T.o.m. det år du fyller 29 år 28 dagar
 • Fr.o.m. det år du fyller 30 år 31 dagar
 • Fr.o.m. det år du fyller 40 år 35 dagar

Man får max ha 30 semesterdagar sparade och måste vid full tjänstgöring ta ut minst 20 semesterdagar om året.

Som anställd omfattas man av ett antal pensionsförmåner, till exempel grupplivförsäkring. Statens pensionsverk (SPV) har på sin webbplats information om de olika pensionsförmånerna. Arbetsgivare sätter av pengar till pension varje månad.

Som anställd finns möjlighet till enskild överenskommelse om att avstå lön för extra avsättning till pension.

Vi använder oss av företagshälsovård för arbetsrelaterad ohälsa samt förebyggande hälsovård.

Våra medarbetare har även rätt till ergonomiska hjälpmedel från arbetsgivaren. Det finns även möjlighet att låna hem utrustning från kontoret.

Minnesgåva ges till medarbetare som varit anställd i minst 6 år, när medarbetare fyller 40, 50 och 60 år.

Minnesgåva ges också till medarbetare som varit anställd i staten under längre tid, 20, 25 år eller mer. Värdet på gåvan utgår från Skatteverkets riktlinjer för representation och gåvor.

IMY erbjuder sina medarbetare influensavaccin vid behov.

Som anställd på IMY omfattas man av olika försäkringar. Exempelvis tjänstegrupplivförsäkringar via SPV och olycksfallsförsäkringar via Villkorsavtalet-T

Enligt Villkorsavtalet-T har medarbetare rätt att besöka läkare under arbetstid utan löneavdrag.

IMY ger alla medarbetare en sommarpresent varje år.

Som anställd inom staten finns rätten att vara tjänstledig för att prova annan tjänst i staten.

Som anställd inom staten finns rätten att vara tjänstledig för studier.

Enligt Villkorsavtalet-T har anställda rätt till flyttdagar, ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag och ledighet vid examen och tentamen.

10 dagar per år för familjeangelägenheter

Enligt Villkorsavtalet-T har våra medarbetare möjligheten att vara lediga utan löneavdrag vid speciella familjeangelägenheter.

IMY subventionerar vissa kostnader för terminalglasögon.

Senast uppdaterad: 2 december 2022