Hoppa till innehåll på sidan

Personnummer

I Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige.

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

  • ändamålet med behandlingen
  • vikten av en säker identifiering
  • något annat beaktansvärt skäl.

Övriga regler måste också följas

Precis som vid all personuppgiftsbehandling måste den som behandlar ditt personnummer eller samordningsnummer följa de grundläggande principerna som finns för behandling av personuppgifter, ha en rättslig grund för behandlingen samt uppfylla övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i andra svenska lagar.

Vanliga frågor om personnummer

För att det ska vara lagligt att behandla ditt personnummer krävs som huvudregel att du har lämnat ditt samtycke. Samtycket ska vara frivilligt. Det kan vara lagligt att behandla ditt personnummer även utan ditt samtycke. I så fall ska det vara klart motiverat med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl som klart motiverar registreringen. Ett företag som vill behandla ditt personnummer utan ditt samtycke måste kunna motivera att något av dessa undantag verkligen gäller i den aktuella situationen.

Det finns vissa så kallade katalogsajter, där man kan söka efter personers och olika organisationers namn, adress och telefonnummer. De sajterna har beviljats så kallade utgivningsbevis, vilket ger dem ett grundlagsskydd och undantar dem från reglerna i dataskyddsförordningen. Vissa katalogsajter lämnar ut personnummer mot att man är medlem och inloggad. Det kan också finnas andra webbplatser som lämnar ut personnummer utan att ha ett utgivningsbevis.

Sajter med utgivningsbevis

Ja, om det finns ett samtycke från dig.

Nej, det får man inte.

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. IMY anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt. Det ska därför inte synas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelser som sänds utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd