Hoppa till innehåll på sidan

Att skicka e-faktura till IMY

På den här sidan finns information för er som skickar fakturor till IMY.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Den här lagen innebär att ni som är leverantör enbart ska skicka e-fakturor till oss.

Notera att PDF-fakturor inte är e-fakturor. Dessa är bara en digital representation av en pappersfaktura.

För er som redan kan e-fakturera

PEPPOL

Vi tar helst emot fakturor via nätverket Peppol med formatet PEPPOL BIS BILLING 3.0. Om ni inte redan fakturerar via Peppol behöver ni stämma av med leverantören av ert affärssystem om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket.

IMY:s PEPPOL-ID är: 0007:2021000050

Saknar ert affärssystem stöd för Peppol finns flera lösningar på marknaden.

Se lista över Peppol-operatörer

E-faktura via VAN

Om ni inte kan skicka e-fakturera via PEPPOL kan ni istället skicka fakturor via en VAN-tjänst. IMY använder sig av Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021000050 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/0050

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

För er som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem

De flesta affärssystem idag har möjlighet att skicka e-faktura. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av en så kallad virtuell fakturaskrivare. Hör med er systemleverantör om vilka möjligheter som finns för er.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Lösningen innebär att ni manuellt registrerar fakturan direkt i portalen. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Kontakta oss vid fakturafrågor

Vid frågor om fakturering till oss, skicka ett mejl till ekonomi@imy.se

Senast uppdaterad: 16 januari 2024