Hoppa till innehåll på sidan

Vad kostar det att utöva mina rättigheter?

Som regel ska det inte kosta dig något att utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Ibland kan dock personuppgiftsansvariga ha rätt att ta ut en rimlig avgift.

Du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Om du till exempel skulle vilja utöva dina rättigheter flera gånger hos en och samma personuppgiftsansvarig, kan de däremot ha rätt att ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Avgiften får dock inte vara för hög, eftersom den personuppgiftsansvariga samtidigt måste underlätta för dig när du vill utöva dina rättigheter.

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter