Hoppa till innehåll på sidan

Rätt till skadestånd

Det finns en möjlighet för dig som privatperson att begära skadestånd med stöd av dataskyddsförordningen.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av den personuppgiftsansvariga.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denna har brutit mot bestämmelser som särskilt riktar sig till biträden. Biträdet kan också få ersättningsansvar gentemot personuppgiftsansvarig om det har behandlat personuppgifter i strid med den personuppgiftsansvarigas instruktioner.

Om du kan visa att du har lidit skada har du i princip rätt att få ersättning av antingen den personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdet. De får i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Hur begär jag skadestånd?

Du kan begära skadestånd genom att kontakta den personuppgiftsansvariga eller genom att väcka skadeståndstalan i domstol. Detta är något du ska göra på egen hand och inget vi kan hjälpa dig med.

Om det är staten som har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du vända dig till Justitiekanslern och begära skadestånd.

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvarigas organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.
Gå till ordlistsidan

Rättsinformation

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 21 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter