Gå till innehållet

Kamerabevakning

Vi får många frågor om kamerabevakning och hur man ska göra för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Reglerna ser olika ut beroende på vem du är som bevakar och vilken plats som filmas.

Här hittar du information om vad som gäller för kamerabevakning i olika situationer. För all kamerabevakning är det viktigt att informera om att den sker och att ha tydliga regler för hur länge eventuellt inspelat material sparas.

Att informera om kamerabevakning

 

Hur länge får bildmaterial sparas?

 

En närbild på en bevakningskamera

Det är bara viss kamerabevakning som kräver tillstånd från IMY men den som bevakar måste ändå följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

 

För myndigheter med flera

Myndigheter och bland annat aktörer inom privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet behöver ansöka om tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Kamerabevakning i offentlig verksamhet

 

Kamerabevakning för privata företag

Företag som vill kamerabevaka måste följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

 

Kamerabevakning på specifika platser

Läs mer om kamerabevakning i

Kollektivtrafiken

Bostadsrättsföreningar och hyreshus

Båtklubbar och hamnar

 

Ansiktsigenkänning

I dataskyddsförordningen finns det särskilda bestämmelserna om biometrisk data som man måste ta hänsyn till när man använder ansiktsigenkänningsteknik.
Mer om ansiktsigenkänning och dataskydd

 

Senast uppdaterad: 05 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning