Hoppa till innehåll på sidan

Lämna ett klagomål

Om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till oss.

Försök att lösa problemen själv först

Börja med att ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det som hänt, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Om ditt klagomål rör dina rättigheter, till exempel rätten till tillgång, radering eller rättelse, är det särskilt viktigt att du först kontaktar den personuppgiftsansvariga, det vill säga det företag, den organisation, myndighet eller annan verksamhet som du anser bryter mot reglerna. Tala om vilken av rättigheterna enligt dataskyddsförordningen som din begäran rör. Du kan ta kontakt med dataskyddsombudet om den personuppgiftsansvariga har ett sådant.

Dina rättigheter

Om du inte får någon hjälp kan du skicka in ett klagomål till oss. Berätta vad du klagar på, vilka kontakter du har haft med den personuppgiftsansvariga och bifoga relevanta underlag och eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler.

Du kan visselblåsa om din arbetsgivare inte följer dataskyddsreglerna

Om du anser att din arbetsgivare inte följer dataskyddsreglerna kan du visselblåsa i stället för att lämna in ett klagomål. Om du visselblåser skyddas din identitet av stark sekretess och du skyddas även bland annat mot repressalier från arbetsgivaren. Motsvarande skydd gäller inte för den som lämnar in ett klagomål.

Läs mer om visselblåsning

Det här ska klagomålet innehålla

För att det som du skickar in till oss ska betraktas som ett klagomål krävs

 • att det du klagar på rör en brist vid behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen
 • att du som klagar själv är berörd av behandlingen, eller att klagomålet lämnas in för en annan registrerad persons räkning
 • att den som behandlat uppgifterna, den så kallade personuppgiftsansvariga, kan identifieras
 • att du som klagar lämnar uppgifter om vem du är, förslagsvis för- och efternamn
 • att du lämnar kontaktuppgifter så att vi kan nå dig, exempelvis e-post, postadress eller telefonnummer.

Klagomål som inte är fullständiga kommer vi i stället att hantera som tips, se faktarutan nedan. Det gäller till exempel om du inte pekar ut en ansvarig, om klagomålet rör behandling av någon annans uppgifter eller om du vill vara anonym.

Gör så här

Du kan lämna ditt klagomål på vår blankett.

 1. Spara ner filen på din dator.
 2. Öppna den i Adobe Reader.
 3. Fyll i alla fält i blanketten noggrant och spara den.
 4. Skicka in blanketten till imy@imy.se.

Blankett för att lämna ett klagomål (pdf, 482 kB)

Om en myndighet har nekat dig rätten till exempelvis radering, tillgång eller rättelse kan du överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol. Kontakta myndigheten igen och begär att få ett skriftligt och överklagbart beslut. Myndighetens dataskyddsombud kan informera dig om hur du gör för att få ett överklagbart beslut och hur du gör för att överklaga.

Allt du skickar in till oss blir en allmän handling. Om någon begär ut handlingen gör vi en sekretessprövning, det vill säga en prövning om alla uppgifter i handlingen får lämnas ut eller inte. Allmänna handlingar ska som huvudregel arkiveras i sin helhet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det här händer med ditt klagomål

 • Vi hanterar alla klagomål

  Vi tar emot och går igenom alla klagomål vi får.

   

 • En del klagomål leder till tillsyn

  Ett klagomål kan bland annat leda till att vi skickar ett brev till den personuppgiftsansvariga med information om regler och praxis. Om vi bedömer att det är lämpligt kan vi inleda en tillsyn för att utreda klagomålet.

 • Du får svar

  Du får alltid ett svar av oss, så att du vet vad vi kommit fram till. Om vi genomför en tillsyn kommer du att få en kopia på tillsynsbeslutet.

  Så arbetar vi med tillsyn

Tipsa oss!

Du har också möjlighet att lämna in tips till oss. Du kan till exempel tipsa om en otillåten behandling av personuppgifter eller uppmärksamma oss på en ny företeelse som innefattar behandling av personuppgifter.

Ditt tips kan komma att påverka till exempel vilka företeelser och verksamheter vi kommer att granska framöver. Skicka in ditt tips via e-post eller brev. Skriv tydligt att det rör sig om ett tips och vad det är du vill tipsa oss om.

Kontakta oss

Kvinna med mobil på bänk

Tipsa oss!

Du har också möjlighet att lämna in tips till oss. Du kan till exempel tipsa om en otillåten behandling av personuppgifter eller uppmärksamma oss på en ny företeelse som innefattar behandling av personuppgifter.

Ditt tips kan komma att påverka till exempel vilka företeelser och verksamheter vi kommer att granska framöver. Skicka in ditt tips via e-post eller brev. Skriv tydligt att det rör sig om ett tips och vad det är du vill tipsa oss om.

Kontakta oss

Du kan vända dig till vilken tillsynsmyndighet du vill

Som registrerad kan du alltid välja vilket lands tillsynsmyndighet du vill vända dig till, exempelvis om du vill klaga på hur en personuppgiftsansvarig har behandlat dina personuppgifter.

Om du har bett om att få mer information om hur ett företag i Frankrike behandlar dina personuppgifter och det franska företaget inte lämnar informationen, kan du alltså välja om du vill vända dig till tillsynsmyndigheten i Frankrike, Sverige eller något annat land inom EU.

Det lands tillsynsmyndighet du vänder dig till blir din kontaktpunkt i det ärendet. Om du exempelvis skickar in ett klagomål till IMY informerar vi dig om vad som händer i ärendet, även om ett annat lands tillsynsmyndighet handlägger ärendet. Som registrerad kommer du därför inte att märka någon större skillnad på om vi eller någon annan tillsynsmyndighet ansvarar för ärendet eller om ett ärende handläggs av flera länders tillsynsmyndigheter eller endast av exempelvis IMY.

Om vi handlägger ett ärende gemensamt med en annan tillsynsmyndighet kommer vi alltid att informera dig om det.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Sidans etiketter Dataskydd