Hoppa till innehåll på sidan

Begär en laglighetskontroll

Eftersom du inte själv kan ta del av uppgifter hos myndigheter som omfattas av sekretess kan du begära att vi på IMY granskar hur en brottsbekämpande myndighet behandlar dina personuppgifter.

Du kan begära laglighetskontroll om du tror att något är fel. För att vi ska göra en kontroll måste du ha goda skäl. Det kan vara att du tror att en brottsbekämpande myndighet har brister i sin personuppgiftsbehandling, till exempel

 • att du finns i ett register som du inte borde finnas i
 • att du misstänker att myndigheten har ett register som de inte borde ha
 • att du misstänker att en uppgift om dig i ett visst ärende är felaktig
 • att du har anledning att tro att uppgifter om dig i ett register inte hanteras enligt lag.

Tänk på att:

 • Du kan bara begära en laglighetskontroll för dig själv, aldrig för någon annan.
 • Du måste först vända dig till myndigheten som du vill att vi ska granska och själv begära ut information om hur de behandlar dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Det är först när registerutdraget du får är begränsat på grund av sekretess som du kan begära en laglighetskontroll hos oss.

Rätt att ta del av dina personuppgifter

Vilka kan vi granska?

Vi utför laglighetskontroller hos följande myndigheter:

 • Polismyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Tullverket
 • Skatteverket
 • Kustbevakningen
 • Åklagarmyndigheten.

Du kan även begära att vi granskar andra myndigheter som

 • Kriminalvården, om du dömts till fängelse
 • Kronofogden, när bötesstraff förvandlas till fängelse
 • kommunernas socialnämnder, om du som ungdom dömts till vård inom socialtjänsten
 • sjukhus, om du dömts till rättspsykiatrisk tvångsvård.

Vi granskar inte Säkerhetspolisen. Om du vill att deras personuppgiftsbehandling ska granskas, vänd dig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Är ditt ärende egentligen ett klagomål?

Du kan bara begära en laglighetskontroll om uppgifter som du själv inte kan ta del av eftersom de omfattas av sekretess. Om ditt ärende avser uppgifter som du själv kan ta del av kan du istället lämna in ett klagomål.

Lämna ett klagomål

Checklista

Så begär du en laglighetskontroll

 • 1

  Förbered dig

  Vänd dig till den brottsbekämpande myndigheten och begär ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter om dig som de behandlar. Svaret ska du skicka in till oss med din begäran om laglighetskontroll.

 • 2

  Fyll i och skicka in blanketten

  Spara ner filen och öppna den i Adobe Reader och fyll sedan i blanketten. Ju tydligare du kan beskriva varför du vill att vi ska granska och vad, desto lättare och snabbare blir vårt arbete. 

 • 3

  Vi behandlar ditt ärende

  Vi utgår från din begäran och granskar enligt lagar och regler på brottsdatalagens område. Det kan ta olika lång tid beroende på hur omfattande din begäran är.

 • 4

  Du får ett svar av oss

  Du får ett svar av oss om att vi har genomfört kontrollen. Men du kommer inte att få veta om vi har hittat uppgifter om dig, och vilka de uppgifterna i så fall är.

Blankett för begäran (pdf, 272 kB)

 

Om din ansökan inte innehåller alla uppgifter vi behöver kommer vi att begära att du kompletterar den. Vi kan vägra att utföra kontrollen om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, exempelvis om begäran upprepas för ofta. Vi kan också vägra om begäran är orimligt omfattande eller för oprecis så att det krävs oproportionerligt mycket arbete. Om vi vägrar att utföra kontrollen får du ett skriftligt beslut om detta som kan överklagas.

Upptäcker vi felaktigheter eller brister vid en laglighetskontroll kan vi inleda tillsyn.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning