Hoppa till innehåll på sidan

Skydda grundläggande intressen

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som hänvisar till den här rättsliga grunden. I första hand är den aktuell inom vården.

Ni får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös.

Risk för personens liv

Exempel

En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga.


Den här rättsliga grunden kan ni bara använda i mycket begränsad omfattning. Om det går att lösa situationen på annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att undvika att behandla personuppgifterna.

Om den registrerade kan fatta beslut – välj en annan rättslig grund

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad, det vill säga om en patient har ett bokat besök. Då behandlar vårdgivaren patientens personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse.

Om en person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får ni inte behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund.

Personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig

Det måste vara nödvändigt att behandla personuppgifterna för att ni ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om ni kan ta tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan ni inte hänvisa till att ni skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en patient utan att personuppgifter behandlas.

Om det går att lösa på annat sätt – gör det

Behandla personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande intressen med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning.

Känsliga personuppgifter får behandlas för att skydda grundläggande intressen

När man behöver behandla personuppgifter för att rädda någons liv är det ofta fråga om hälsouppgifter, och hälsouppgifter är så kallade känsliga personuppgifter. Det är i princip förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag. Ett sådant undantag är just om behandlingen är nödvändig för att skydda en persons grundläggande intressen när den inte kan ge sitt samtycke för att den är fysiskt eller rättsligt förhindrad.

Känsliga personuppgifter

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd