Hoppa till innehåll på sidan

Adekvat skyddsnivå

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och ni får då föra över personuppgifter dit utan något särskilt tillstånd. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller flera sektorer i ett tredjeland.

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa de registrerade.

Obs! Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte utrymme för den personuppgiftsansvariga att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut.

Länder med adekvat skyddsnivå

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen:

 • Andorra
 • Argentina
 • Bailiwick of Guernsey
 • Färöarna
 • Isle of Man
 • Israel
 • Japan
 • Jersey
 • Nya Zeeland
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • Sydkorea
 • Uruguay

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller under särskilda villkor i följande länder:

 • Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling.
 • USA, om mottagaren omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework”.

EU-kommissionens lista över länder med adekvansbeslut

Lista över organisationer som omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework”

Frågor och svar om överföringar till USA efter EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå (Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB)

Överföringar till USA

Senast uppdaterad: 14 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd