Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Organisation

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har cirka 120 anställda. Många är jurister, men här arbetar också exempelvis registratorer, informationssäkerhetsspecialister och kommunikatörer.

På myndigheten finns

 • generaldirektör
 • stabschef
 • dataskyddsombud
 • informationssäkerhetsansvarig
 • säkerhetsskyddschef
 • nio enheter.
Organisationsschema som visar de olika delarna av vår organisation.

IMY är organiserat med ett antal funktioner och enheter. Överst finns generaldirektör och insynsråd. Därunder finns stabschef, dataskyddsombud, informationssäkerhetsansvarig och säkerhetsskyddschef.

Sedan finns fem operativa enheter – enheten för myndigheter, vård och utbildning, enheten för näringsliv, enheten för rättsväsende, försvar och kamerabevakning, enheten för säkerhetstillsyn och upplysningstjänsten.

Det finns dessutom fyra stödenheter – administrativa enheten, enheten för it, digitalisering och säkerhet, kommunikationsenheten och rättsenheten.

 

Klicka här för att se IMY:s organisationsschema, bilden ovan (PNG, 383 kB)

 

Våra enheter och funktioner

Lena Lindgren Schelin
E-post: lena.schelin[at]imy.se
Telefon: 073-514 27 32

Ansvarsområden

 • Strategisk styrning och utveckling

Stabschef

Karin Lönnheden

Ansvarsområden

 • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende, försvar och Migrationsverket)
 • Vård
 • Utbildning (skolor, universitet, etc)
 • Forskning
 • Arbetsliv

Samordningsansvar

 • E-förvaltning

Enhetschef

Malin Blixt

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder och medlemmar
 • Direktreklam
 • Enskildas publicering av personuppgifter på internet

Samordningsansvar

 • E-kommunikation
 • Internet

Enhetschef

Catharina Fernquist

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvarsmakten och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter
 • Kamerabevakningslagen
 • Migrationsverket

Samordningsansvar

 • Dataskyddsombud

Enhetschef

Charlotte Waller Dahlberg

Ansvarsområden

 • Informationssäkerhet
 • Myndighetens tillsynsprocess

Enhetschef

Katarina Tullstedt

Ansvarsområden

 • Besvarar skriftliga frågor och ger vägledning per telefon
 • Tar emot och handlägger klagomål inom bland annat GDPR och kamerabevakning
 • Håller utbildningar och föreläsningar
 • Hantering av personuppgiftsincidenter

Enhetschef

Eva Bergholm Guhnby

Ansvarsområden

 • Administration 
 • Ekonomi 
 • HR
 • Inköp och upphandling

Administrativ chef

Karin Malmborg 

Ansvarsområden

 • IT
 • Digitalisering
 • Säkerhet
 • Totalförsvaret och krisberedskap
 • Krisledning

It- och säkerhetschef

Joakim Nyberg (även säkerhetsskyddschef)

Ansvarsområden

 • Intern och extern kommunikation
 • Presstjänst
 • Utbildningsverksamhet
 • Omvärldsanalys

Kommunikationschef

Annicka Nordlander-Karlsson
Telefon: 076-311 15 11

Ansvarsområden

 • att IMY:s regelgivning och beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga
 • rättsligt stöd till verksamheten
 • EU-samverkan och övrigt internationellt arbete

Rättschef

David Törngren

Dataskyddsombud

Amelie Julin, dso[at]imy.se

 

Insynsråd

IMY är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Lena Lindgren Schelin
IMY:s generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan mars 2018

Åke Holmgren
avdelningschef MSB

Zayera Khan
UX Lead

Eva Lindh
riksdagsledamot (s)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor Stockholms universitet

Ari Stenman
säkerhetschef Polisen 

Catarina Wretman
stf. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör IT & Telekomföretagen

Senast uppdaterad: 14 juni 2022
Sidans etiketter Om IMY