Hoppa till innehåll på sidan

Organisation

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har cirka 115 anställda. Många är jurister, men här arbetar också exempelvis registratorer, informationssäkerhetsspecialister och kommunikatörer.
IMY organisation visar IMY:s enheter

Organisationsschema över myndighetens olika enheter, generaldirektör och insynsråd.

Våra enheter

Lena Lindgren Schelin
E-post: lena.schelin[at]imy.se
Tel: 08-657 61 90

Ansvarsområden

 • att IMY:s regelgivning och beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga
 • rättsligt stöd till verksamheten
 • EU-samverkan och övrigt internationellt arbete

Rättschef

David Törngren

Dataskyddsombud

Amelie Julin, dso[at]imy.se

Ansvarsområden

 • Strategisk styrning och utveckling

Stabschef

Karin Lönnheden

Ansvarsområden

 • IT
 • Digitalisering
 • Säkerhet
 • Totalförsvaret och samhällets krisberedskap
 • Krisledning

It- och säkerhetschef

Joakim Nyberg (även säkerhetsskyddschef)

Ansvarsområden

 • Informationssäkerhet
 • Myndighetens tillsynsprocess

Enhetschef

Katarina Tullstedt

Ansvarsområden

 • Intern och extern kommunikation
 • Presstjänst
 • Utbildningsverksamhet
 • Omvärldsanalys

Kommunikationschef

Annicka Nordlander-Karlsson

Ansvarsområden

 • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende, försvar och Migrationsverket)
 • Vård
 • Utbildning (skolor, universitet, etc)
 • Forskning
 • Arbetsliv

Samordningsansvar

 • E-förvaltning

Enhetschef

Malin Blixt

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder och medlemmar
 • Direktreklam
 • Enskildas publicering av personuppgifter på internet

Samordningsansvar

 • E-kommunikation
 • Internet

Enhetschef

Catharina Fernquist

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvarsmakten och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter
 • Kamerabevakningslagen
 • Migrationsverket

Samordningsansvar

 • Dataskyddsombud

Enhetschef

Charlotte Waller Dahlberg

Ansvarsområden

 • Administration 
 • Ekonomi 
 • HR
 • Inköp och upphandling

Administrativ chef

Karin Malmborg 

Ansvarsområden

 • Besvarar skriftliga frågor och ger vägledning per telefon
 • Tar emot och handlägger klagomål inom bland annat GDPR och kamerabevakning
 • Håller utbildningar och föreläsningar
 • Hantering av personuppgiftsincidenter

Enhetschef

Eva Bergholm Guhnby

 

Insynsråd

IMY är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Lena Lindgren Schelin
IMY:s generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan mars 2018

Åke Holmgren
avdelningschef MSB

Zayera Khan
UX Lead

Eva Lindh
riksdagsledamot (s)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor Stockholms universitet

Ari Stenman
säkerhetschef Polisen 

Catarina Wretman
stf. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör IT & Telekomföretagen

Senast uppdaterad: 7 mars 2022
Sidans etiketter Om IMY