Hoppa till innehåll på sidan

Organisation

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har cirka 135 anställda. Många är jurister, men här arbetar också exempelvis registratorer, informationssäkerhetsspecialister och kommunikatörer.

På myndigheten finns

 • vikarierande generaldirektör
 • stabschef
 • rättschef
 • dataskyddsombud
 • informationssäkerhetsansvarig
 • säkerhetsskyddschef
 • två avdelningar
 • 14 enheter

IMY Organisationsschema

IMY:s organisationsschema i pdf-format (pdf, 58 kB)


Vår organisation

Karin Lönnheden
E-post: karin.lonnheden[at]imy.se
Telefon: 076-550 161 68

Ansvarsområden

 • Strategisk styrning och utveckling

Stabschef

Karin Lönnheden

Ansvarsområden 

 • att IMY:s regelgivning och beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga 
 • rättsligt stöd till verksamheten 
 • EU-samverkan och övrigt internationellt arbete

Rättschef

David Törngren

Dataskyddsombud 

Sigrid Bohnfeldt Boje dso[at]imy.se

 

Avdelningen för näringsliv

Avdelningschef: Malin Blixt

Ansvarsområden

 • Tillsyn som grundas på klagomål mot privat verksamhet som inte avser vård och omsorg, arbetsliv, kamerabevakning, utbildning eller forskning
 • Gränsöverskridande tillsynsverksamhet inom ramen för EU-samarbetet
 • Samverkan med vissa svenska myndigheter med närliggande ansvar, som Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket.

Enhetschef

Albin Brunskog

Ansvarsområden

Enheten ansvarar för frågor om dataskydd och personuppgiftsbehandling inom

 • Privat verksamhet som rör uppgifter om kunder och medlemmar och som inte avser vård och omsorg, kamerabevakning, utbildning eller forskning
 • Frågor som rör tillståndsgivning och tillsyn enligt kreditupplysningslagen och inkassolagen.

Enhetschef

Catharina Fernquist

Ansvarsområden

 • Informationssäkerhet
 • Myndighetens tillsynsprocess

Enhetschef

Katarina Tullstedt

Ansvarsområden

 • Besvarar skriftliga frågor och ger vägledning per telefon
 • Tar emot och handlägger klagomål inom bland annat GDPR och kamerabevakning
 • Håller utbildningar och föreläsningar
 • Hantering av personuppgiftsincidenter

Enhetschef

Eva Bergholm Guhnby

 

Avdelningen för offentlig verksamhet

Avdelningschef: Charlotte Waller Dahlberg

Ansvarsområden

 • Kamerabevakningslagen
 • Tillståndsprövning
 • Klagomål
 • Tillsyn

Enhetschef

Jenny Bård

Ansvarsområden

Enheten ansvarar för frågor om dataskydd och personuppgiftsbehandling kopplade till områdena:

 • All offentlig verksamhet förutom den inom rättsväsendet och försvar samt Migrationsverket
 • Privat verksamhet som avser vård och omsorg, utbildning och forskning
 • Arbetslivsfrågor både för offentlig och privat verksamhet
 • Myndighetens externa rapporteringskanal för visselblåsning

Enhetschef

Nidia Nordenström

Ansvarsområden

Enheten ansvarar för frågor om dataskydd och personuppgiftsbehandling kopplade till områdena:

 • All offentlig verksamhet förutom den inom rättsväsendet och försvar samt Migrationsverket
 • Privat verksamhet som avser vård och omsorg, utbildning och forskning
 • Arbetslivsfrågor både för offentlig och privat verksamhet

Enhetschef

Linn Sandmark

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvarsmakten och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter
 • Migrationsverket

Samordningsansvar

 • Dataskyddsombud

Enhetschef

Jonas Agnvall

 

Verksamhetsstöd

Ansvarsområden

 • Registratur och posthantering
 • Arkiv och informationshantering
 • Administrativt stöd till generaldirektör och övriga enheter
 •  Kontorsadministration
 • Lokalförsörjning
 • Reception 

Administrativ chef

Karin Malmborg 

Ansvarsområden

 • Ekonomi
 • HR
 • Inköp och upphandling

Tf enhetschef

Karin Malmborg

Ansvarsområden

 • IT
 • Digitalisering
 • Säkerhet
 • Totalförsvaret och krisberedskap
 • Krisledning

It-chef och säkerhetschef

Joakim Nyberg (även säkerhetsskyddschef)

Ansvarsområden

 • Intern och extern kommunikation
 • Presstjänst
 • Utbildningsverksamhet
 • Omvärldsanalys

Kommunikationschef

Annicka Nordlander
Telefon: 076-311 15 11

 

Insynsråd

IMY är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Karin Lönnheden
Vikarierande generaldirektör,
ordförande i insynsrådet från september 2023

Peter Hedberg
riksdagsledamot (s)

Åke Holmgren
avdelningschef MSB

Linn Kempe
chefsjurist DIGG

Jonas Ledendal
forskare, universitetslektor Lunds universitet

Kristoffer Löfblad
kanslijurist (sd)

Simona Mohamsson
politices kandidat (l)

Susanne Nordström
riksdagsledamot (m)

Ari Stenman
säkerhetschef Polisen 

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Sidans etiketter Om IMY