Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Ställ in hur din mobil använder platsdata

Du kan stänga av platstjänster på din mobiltelefon för att undvika att bli spårad. 

Stänga av platstjänster 

Hur du stänger av platstjänster beror på vilket på operativsystem din mobiltelefon använder.

Så utöver du dina  rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Begär information 

Den som behandlar dina personuppgifter måste ge dig tydlig information om hur de används. Du ska bland annat få information om för vilket syfte dina personuppgifter kommer att användas och om dina personuppgifter kommer att delas med någon.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som företaget har om dig, kostnadsfritt, och få en kopia i ett tillgängligt format.

Begär radering

Du har rätt att vända dig till det företag som behandlar dina personuppgifter och be att uppgifterna ska raderas. Uppgifterna ska raderas om de grundar användandet av dina personuppgifter på ett samtycke och du återkallar samtycket.

Fler åtgärder

Om du anser att ett företag behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du möjlighet att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan också vända till någon av EU:s andra dataskyddsmyndigheter.

Lista över europeiska dataskyddsmyndigheter (Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB)

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd