Hoppa till innehåll på sidan

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter. Här får du veta mer om vilka de är och hur du utövar dem.

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

 

Dina rättigheter i vården

Som patient har du flera rättigheter enligt både dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen. 

Dina rättigheter i vården

En grupp med vårdpersonal i blå sjukhusklädsel går bortåt i en korridor.

Dina rättigheter i vården

Som patient har du flera rättigheter enligt både dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen. 

Dina rättigheter i vården

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter