Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Har du svårt att få bort något om dig från nätet?

Frågor om utgivningsbevis

Har du frågor om utgivningsbevis kan du vända dig till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som utfärdar tillstånden.

Mer om utgivningsbevis hos MPRT

Om du har svårt att få bort något som skrivs om dig på nätet kan det kan bero på att sajten har ett utgivningsbevis och därmed kan vara grundlagsskyddad. Det innebär också att IMY har begränsade möjligheter att få sajter med utgivningsbevis att ta bort information om dig om du skickar ett klagomål till oss.

En innehavare av en databas kan få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige. Det ställs däremot inte upp några krav på att verksamheten ska ha ett visst innehåll eller syfte.

Dataskyddsförordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen om det är nödvändigt för att förena rätten till integritetsskydd med rätten till yttrandefrihet.

Sådana undantag finns i yttrandefrihetsgrundlagen. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att dataskyddsförordningens (GDPR:s) regler om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Det innebär i praktiken att dataskyddsförordningen i de flesta fall inte gäller verksamheter med utgivningsbevis. 

Att en verksamhet har ett utgivningsbevis innebär inte att den är helt undantagen dataskyddsförordningens bestämmelser. I yttrandefrihetsgrundlagen finns nämligen bestämmelser som anger hur och under vilka förutsättningar yttrandefriheten får begränsas. Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen hindrar till exempel inte att det införs regler som rör offentliggörande av vissa särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar. Den här begränsningen av grundlagsskyddet förutsätter att publiceringen omfattar så kallade känsliga personuppgifter och att det går att söka bland och sammanställa sådana uppgifter. Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, etniskt ursprung eller politisk åskådning. För de särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar som omfattas av undantaget gäller inte grundlagsskyddet och dataskyddsförordningen kan tillämpas.

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter