Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Har du svårt att få bort något om dig från nätet?

Frågor om utgivningsbevis

Har du frågor om utgivningsbevis kan du vända dig till Mediemyndigheten.

Mer om utgivningsbevis hos Mediemyndigheten

Om du har svårt att få bort något som skrivs om dig på nätet kan det kan bero på att sajten har ett utgivningsbevis. IMY kan inte radera dina personuppgifter åt dig, men om en webbplats med utgivningsbevis till exempel skulle neka dig radering kan du lämna in ett klagomål till oss. 

I svensk domstolspraxis har GDPR inte ansetts tillämplig på bland annat söktjänster med utgivningsbevis. EU:s medlemsländer får nämligen göra undantag från GDPR, om det är nödvändigt för att förena rätten till skydd av personuppgifter med rätten till yttrandefrihet. Det har gett söktjänster med utgivningsbevis ett långtgående grundlagsskydd för yttrande- och informationsfrihetsintresset, medan integritetsskyddet enligt GDPR har fått stå tillbaka. 

Utveckling i EU-rättslig domstolspraxis innebär dock att det vid varje begränsning av integritetsskyddet måste kunna göras en avvägning mellan integritetsskyddet och yttrande- och informationsfriheten i varje enskilt fall. I svenska domstolar har utvecklingen inneburit att hänsyn ska tas till integritetsskyddet även om en söktjänst har ett utgivningsbevis. EU-rättsliga bestämmelser har nämligen företräde framför nationella bestämmelser.

IMY:s skyldigheter att utreda klagomål enligt GDPR har också utökats. Sammantaget anser IMY att den svenska regleringen inte kan tillämpas fullt ut och att klagomål från enskilda mot en söktjänst inte kan avslutas enbart för att den har ett utgivningsbevis.

 

Hur vet jag om en sajt har utgivningsbevis?

Mer information på Mediemyndigheten

Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter