Hoppa till innehåll på sidan

Känsliga personuppgifter

Dataskyddsförordningen skiljer mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Normalt är det förbjudet att hantera känsliga personuppgifter, men det finns undantag från förbudet. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter.

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter (till exempel uppgift om att du är med i ett visst politiskt parti)
 • religiös eller filosofisk övertygelse (till exempel uppgift om att du tillhör en viss religion eller inte tillhör någon religion alls)
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Mer om vissa typer av uppgifter

Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

Hälsouppgifter omfattar alltså alla aspekter av din hälsa, till exempel uppgift om

 • sjukdom
 • sjukfrånvaro
 • graviditet
 • läkarbesök
 • funktionshinder.

Genetiska uppgifter rör en persons nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå av en dna-analys.

Biometriska uppgifter rör en persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.

Foton på människor är bara biometriska uppgifter när de behandlas med teknik som möjliggör identifiering eller autentisering av en person, till exempel med ansiktsigenkänningsteknik.

Ditt personnummer räknas inte som en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen.

Däremot anses personnummer vara en extra skyddsvärd personuppgift, och i Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer.

Personnummer

Uppgifter om att en person misstänkts för brott eller har begått brott klassas inte som känsliga enligt dataskyddsförordningen. Men sådana uppgifter får bara registreras om ett företag kan visa att det har starka skäl för det, som exempelvis att det behöver registrera uppgifterna för att kunna göra en brottsanmälan till polisen.

 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Sidans etiketter Dataskydd