Hoppa till innehåll på sidan

Klaga på ett kreditupplysnings­företag

Om du tycker att ett kreditupplysningsföretag har uppgifter om dig i sitt register som är felaktiga eller missvisande ska du kontakta företaget och be om en rättelse.

Företaget har en skyldighet att utreda vad som hänt. Förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd. Vi på IMY vidtar inga åtgärder innan kreditupplysningsföretaget har fått chansen att rätta uppgifterna. Om de däremot inte rättar, kompletterar eller raderar dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till oss.

Gör så här

Vi behöver ha följande information:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med. Försök att vara så konkret som möjligt.
  • Vad som hänt och när.
  • Eventuell skriftväxling med kreditupplysningsföretaget, deras beslut i ditt ärende och annat material som kan vara av betydelse för vår bedömning.

Skicka ditt klagomål till oss med e-post eller brev.

E-post: imy@imy.se

Brev: Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Allt du skickar in till oss blir en allmän handling. Om någon begär ut handlingen gör vi en sekretessprövning, det vill säga en prövning om alla uppgifter i handlingen får lämnas ut eller inte. Allmänna handlingar ska som huvudregel arkiveras i sin helhet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Om rättelse, komplettering och radering

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 12 september 2022