Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Säker användning av molntjänster

Sociala medier, e-post och lagring av bilder och andra filer på nätet är exempel på molntjänster, där informationen laddas upp enkelt från en smartphone, surfplatta eller dator. Här är några tips om dataskydd och vad du ska tänka på när du använder molntjänster.

Risker med molntjänster

  • Det är leverantören av molntjänsten som kontrollerar IT-utrustningen som hanterar och lagrar din information. Det innebär en risk för att leverantören med personal och eventuella underleverantörer kan ta del av den. Informationen kan behandlas i länder utanför EU med andra lagar och sämre skydd för din integritet. Därför är det viktigt att du gör ett medvetet val av vilka uppgifter du anser att andra kan få ta del av.
  • Molntjänstleverantören kan lägga ner sin verksamhet eller bli uppköpt av ett annat företag. Försök ta reda på vad som händer med din information i fall det skulle ske.
  • Din information kan förstöras eller bli oåtkomlig för dig under kort eller lång tid. Att lagra information i en molntjänst är inte samma sak som att den är säkerhetskopierad.

Säker överföring av information till molntjänsten

Idag är förbindelser till många webbplatser och molntjänster krypterade. Det syns i adressfältet i webbläsaren. Krypterade förbindelser markeras ”https”, där S-et står för ”secure”. Även det lilla stängda hänglåset visar att förbindelsen är krypterad. Du kan klicka på hänglåset för att få mer information om säkerheten för just den webbplatsen.

Support

Ta del av leverantörens information om

  • hur du kan få hjälp vid eventuella problem
  • kontaktuppgifter
  • supportfunktioner.

Personuppgiftspolicy

För att få använda en molntjänst är det vanligt att du först skapar ett konto och godkänner leverantörens personuppgiftspolicy. Den beskriver vad leverantören gör med din information. Det kan till exempel handla om att använda viss information för att utveckla tjänsten. Läs igenom personuppgiftspolicyn så att du vet vad som gäller innan du skickar din information till en molntjänstleverantör.

Öka skyddet för din information i en molntjänst

Användare har ofta begränsade möjligheter att påverka säkerheten men det finns vissa saker du kan göra.

Delning

Att dela information som finns lagrad i molnet med andra är en av de mest praktiska funktionerna för molntjänster, men var försiktig så att informationen bara delas med dem du vill ska ta del av den. Felaktiga inställningar kan göra den tillgänglig för andra än du har tänkt.

Det är också viktigt att du regelbundet uppdaterar din lista över vilka du delar din information med och tar bort dem du inte längre vill ska ha tillgång till den.

Hos många molntjänster kan man dela information med hjälp av en enkel länk. Dessa länkar har ofta en låg säkerhet och kan ge fel person tillgång till din information. Du kan stärka skyddet om du sätter ett starkt lösenord och ett tidsintervall som länken är aktiv.

Autentisering

Välj ett starkt och unikt lösenord för att ingen obehörig ska komma åt din information i dina molntjänster. Aktivera om möjligt tvåfaktorsautentisering. Då får du också ett bättre skydd mot att någon obehörig tar över ditt konto och sprider information i ditt namn.

Sekretess- och säkerhetsinställningar

De flesta molntjänster har sekretess- och säkerhetsinställningar. I vissa tjänster går det exempelvis att justera hur mycket andra ska få veta om ditt konto, ifall du delar information med andra och när någon senast var inne på ditt konto. Välj inställningar som ökar säkerheten för din information.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023