Hoppa till innehåll på sidan

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering innebär att ta kopior av data eller it-system så att de kan återställas från kopiorna om de försvinner eller skadas.

Säkerhetskopiering kan göras av många typer av data, till exempel filer på datorer eller servrar, databaser och av hela system eller nätverk. För att få ett gott skydd kan det vara lämpligt att förvara säkerhetskopiorna väl avskilda från ”originalen”. Tänk också på att säkerhetskopiorna i sig också behöver skyddas. Skyddet för personuppgifterna ska inte bli lägre bara för att de lagras i en säkerhetskopia.

Varför behövs säkerhetskopiering?

Fungerande säkerhetskopior hjälper er att återhämta er från en incident och skyddar er mot dataförlust i samband med cyberattacker eller om ni drabbas av skadlig kod. Att ha aktuella och tillförlitliga säkerhetskopior kan vara enda sättet att återställa ett it-system efter en incident, till exempel om it-utrustningen skadats allvarligt. Att göra regelbundna säkerhetskopior är därför en viktig del av att upprätthålla säkerheten för din it-miljö och dina personuppgifter.

Hur ska ni arbeta med säkerhetskopiering?  

Nedan är några exempel på vad som kan förväntas av er som verksamhet när ni implementerar säkerhetskopiering för att begränsa riskerna med er personuppgiftbehandling.

 • Analysera behovet av säkerhetskopiering
  Fastställ vilka system eller data som behöver säkerhetskopieras, med vilken periodicitet det ska ske, hur många generationer kopior som ska sparas, hur länge dessa ska lagras och hur de sedan ska utplånas.
 • Dokumentera
  Dokumentera era ställningstaganden och utforma rutiner och instruktioner utifrån dessa.
 • Implementera
  Se till att säkerhetskopior tas i enlighet med beslutade rutiner och säkerställ önskad funktionalitet.
 • Testa
  Testa återläsning från säkerhetskopiorna med viss regelbundenhet för att säkerställa att de ger det skydd som de är tänkta att ge.

 

Senast uppdaterad: 12 april 2023