Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
väg i kargt landskap

Digital innovation måste gå hand i hand med digital trygghet

Publicerad: 1 februari 2022
IMY uppmärksammade internationella dataskyddsdagen den 28 januari med ett panelsamtal om hållbar digitalisering. Här följer en sammanfattning.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledde samtalet med ett anförande. Han poängterade att integritet är en grundläggande rättighet och att data i vår tid betraktas som en strategisk resurs. Vi är i början av en samhällsomvandling lika omfattande som industrialiseringen. Digital innovation måste gå hand i hand med digital trygghet. Ministern berättade om regeringens ambition att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation. Nu när data har blivit en strategisk resurs är det viktigt att värna dess värde. Ministern liknade data vid ett grundläggande värde på samma sätt som arbete var ett råvärde i industrialiseringen. Under industrialiseringen växte det fram exempelvis regleringar och arbetstagarorganisationer för att värna arbetets värde. I dag är vår utmaning att värna värdet av data – en utmaning där Sverige ska gå i bräschen.

Ministern följdes av en panel bestående av generaldirektörerna från DIGG, IMY och Vinnova samt ordföranden för Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

Digitaliseringen verktyg för hållbart samhälle

Digitaliseringen är ett verktyg för att nå ett i stort hållbart samhälle. Hållbar digitalisering är även ändamålsenlig digitalisering. Den upplevda säkerheten och tryggheten är viktig för att skapa tillit hos användarna. Det är viktigt att digitaliseringen sker ansvarsfullt. Hållbarhet är ett mål nu, men hållbar innebär även att den ska vara hållbar för framtida generationer. Man måste med andra ord ha flera tidsperspektiv samtidigt, både att bygga någonting för samtiden och för framtiden. Det är dessutom viktigt att framhålla flera intressen samtidigt, innovationskraften får inte kväva integritetsskyddet, men inte heller det motsatta får ske.

Det finns många utmaningar med hållbar digitalisering. Panelen poängterade att arbetet behöver ske tillsammans, eftersom att digitalisering kan liknas vid en lagsport. Det gäller mellan myndigheter, tvärfunktionellt inom organisationer och tillsammans inom hela innovationssystemet. Forskning, näringsliv och offentlig förvaltning behöver bygga gemensam förmåga för att ta sig an omställningarna och utmaningarna som ligger framför oss.

EU är en viktig aktör i dessa frågor. Inom EU är målen högt ställda om att genomföra en värdebaserad digital omställning, där individen har större kontroll över sin data.

Teknikutvecklingen sker exponentiellt och det är viktigt att alla tar ansvar för att det sker hållbart.

Viktigt att vara konkret

Panelen menade att det är lätt att ha samtal om digitalisering på en abstrakt nivå, men det är först när man kommer ner i konkreta idéer som de faktiska problemen – och lösningarna – framkommer. Det var också ett viktigt budskap från panelen – att det är viktigt att bli konkret och arbeta med konkreta idéer för att skapa konkreta lärandeprocesser för alla inblandade. De flesta i innovationssystemet i dag skriver under på att målet är innovation i balans med integritetsskydd och stor tillit hos användarna, men många ställer sig frågan hur det ska ske.

Just frågan om hur ägnades särskild tid hos panelen. De menar att det är viktig att testa, prova och försöka. Aktörerna i innovationssystemet behöver öka sin förståelse och kunskap för andra i systemet – det är en väg att skapa nytt och arbeta mer dynamiskt, både med innovation och regelutveckling.

En viktig del av att bli konkret är att vara modig, och panelen manade till mod på flera nivåer i innovationssystemet. För att våga testa efterlyste flera i panelen försöksverksamhet, exempelvis så kallade regulatoriska sandlådor, vilket används som verktyg för att bli mer konkret i flera europeiska länder. Det räcker dock inte med ett verktyg, det måste komma tillsammans med en politisk vilja, finansiering och kompetens.

Tack energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, DIGG, Komet och Vinnova för att ni uppmärksammade internationella dataskyddsdagen med oss!

Sammanfattat av Carin Sundhage, analytiker, IMY

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Senast uppdaterad: 1 februari 2022