Hoppa till innehåll på sidan

EU:s informationssystem

EU har en rad storskaliga för bland annat brottsbekämpning, gränskontroll, visumhantering, migration och asyl. Systemen används av medlemsstaternas myndigheter som exempelvis polisen, kustbevakningen och tullen.

Europeiska unionen har inrättat flera storskaliga informationssystem som används i samarbetet inom flera områden:

  • brottsbekämpning
  • gränskontroll
  • visumhantering
  • migration och asyl.

EU-byråer som Europol och Eu-LISA ansvarar för och förvaltar informationssystemen. De används av medlemsstaternas myndigheter till exempel Polismyndigheten, Migrationsverket, Kustbevakningen och Tullverket.

Tillsyn av informationssystemen

Informationssystemen innehåller en stor mängd personuppgifter och det är Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsbehandlingen. För att skapa ett högt integritetsskydd och koordinera tillsynen av databaserna samarbetar EDPS med Europeiska dataskyddstyrelsen och de nationella dataskyddsmyndigheterna, som i Sverige är IMY. Samarbetet sker bland annat i en nyinrättad kommitté.

Coordinated Supervision Committee (CSC)

Här kan du läsa mer om några av de största informationssystemen, vilken roll IMY har i tillsynen av dem samt vart du kan vända dig om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter i något av systemen. 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd