Hoppa till innehåll på sidan

Översikt tillsynsbeslut 2024

Här kommer vi att sammanfatta våra tillsynsbeslut från 2024 som är vägledande för tolkningen av reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Sidan kommer fyllas på när IMY fattar beslut.

En kund hos Klarna Bank AB har gjort en begäran om rättelse av sin e-postadress kopplad till sitt Klarna-kort. Bolaget har inte tillmötesgått begäran utan istället hänvisat kunden till att beställa ett nytt kort. Motiveringen har varit att det inte är tekniskt möjligt att rätta e-postadressen. IMY har prövat hur bolagets hantering förhåller sig till kundens rätt till rättelse och skyldigheten för bolaget att underlätta utövandet av kundens rätt till rättelse.

Som kund har man rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Bolaget har haft en skyldighet och ett ansvar att rätta kundens e-postadress. Genom att hänvisa kunden till att beställa ett nytt kort har bolaget frångått denna skyldighet.

Klarna Bank AB har en skyldighet att proaktivt utforma lösningar som gör det lättare för registrerade att utöva sina rättigheter. Bolaget kan inte frångå denna skyldighet genom utformningen av sina system. Bolaget har, genom sin motivering att det inte är tekniskt möjligt att rätta e-postadressen, inte underlättat för klaganden att utöva sin rätt till rättelse.

Datum för beslut: 2024-01-09
Korrigerande åtgärd: reprimand
Lagrum: artikel 16, 12.2, 5.1 d och 25 dataskyddsförordningen, GDPR
Nyckelord: Kunder, Bank och finans, rättelse, underlätta utövandet
Överklagan: Nej
Vunnit laga kraft: Ja

Läs tillsynsbeslutet

Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Tillsyn