Hoppa till innehåll på sidan

Bevakningsmaterialet

Om du kamerabevakar en plats utanför ditt hem blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera fångar upp, till exempel bilder av människor och registreringsskyltar på bilar. Det innebär att du måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat när det gäller hur bevakningsmaterialet ska lagras, hur länge det får lagras och hur det får delas.

Om din kamerabevakning omfattas av privatundantaget gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Se vår vägledning om privatundantaget för att avgöra om din bevakning kan undantas från reglerna.

Kamerabevaka inom privatundantaget

Lagring av inspelat material

Om du använder bevakningskameror med bildinspelning får du inte spara det inspelade materialet längre än nödvändigt med hänsyn till det syfte du har bestämt för bevakningen. Det innebär att du har en skyldighet att sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Om du ska kamerabevaka till exempel för att förebygga och utreda brott ska du bara lagra inspelningar under så lång tid det kan ta för dig att upptäcka att det har skett ett brott. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommenderar en lagringstid på tre dygn, vilket är en bra tumregel. Om du har ett konkret behov av en längre lagringstid kan det vara tillåtet. Ju längre lagringstid du har, desto utförligare måste du motivera varför det behövs. Om det sker ett brott har du rätt att lagra inspelat material som fångat händelsen lite längre tid för att exempelvis lämna bilder till polisen.

Det är viktigt att tänka igenom vad du behöver lagra och efter hur lång tid du ska radera materialet redan innan du börjar kamerabevaka.

Får jag dela material från kamerabevakningen?

Du får som huvudregel inte sprida material eller uppgifter du fått genom kamerabevakningen. Du får till exempel inte publicera materialet på sociala medier om det på bilden går att identifiera en person direkt, eller indirekt genom exempelvis ett registreringsnummer. Det gäller även om det inspelade materialet kommer från kamerabevakning av din bostad eller tomt. Om du sprider uppgifter från kamerabevakning av din bostad eller tomt på sociala medier blir du personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Tänk också på att det kan utgöra ett brott mot tystnadsplikten i brottsbalken om du sprider bevakningsmaterial på sociala medier exempelvis i syfte att identifiera en potentiell gärningsperson.

Du får lämna materialet till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att utreda ett begånget brott som kan ge fängelse, eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet med fängelse som påföljd.

Hantering av inspelat material

Om du sparar inspelat material är du också skyldig att se till att uppgifterna inte sprids till obehöriga. Du måste fundera på vilka som kan få åtkomst till materialet och hur du ska skydda det, till exempel med säkra lösenord, kryptering eller andra säkerhetslösningar. Det är också viktigt att tänka på att förvara enheter där det inspelade materialet lagras på ett säkert sätt, till exempel i låsta utrymmen.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning