Hoppa till innehåll på sidan

Schengens informations­system – SIS II

Schengens informationssystem (SIS II) är ett informationssystem som fungerar som ett efterlysningshjälpmedel och, i viss mån, även som ett spaningshjälpmedel.

Vi kommer inom kort att uppdatera informationen på den här sidan

Det gamla SIS II-regelverket har upphävts och ersatts med tre nya EU-förordningar. Även den svenska lagen om Schengens informationssystem (2000:344) har upphävs och ersätts med lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem (2021:1187).

I Schengens informationssystem (SIS II) kan varje medlemsstat föra in uppgifter om personer (och vissa föremål) som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen (eller föremålet) påträffas.

Personuppgifter lagras i en central databas

Uppgifterna lagras i en central databas som hanteras av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). Dessa uppgifter finns sedan tillgängliga för bland annat polis- och gränskontrollmyndigheter i Schengenländerna. En medlemsstat kan också lägga in uppgifter om personer som inte är Schengenmedborgare och som enligt beslut av landets myndighet eller domstol ska nekas inresa i Schengenområdet. Sådana uppgifter blir tillgängliga för myndigheter som har hand om visering och uppehållstillstånd. Dessutom har fordonsregistrerande myndigheter i Schengenländerna tillgång till uppgifter som lagts in om stulna eller försvunna fordon.

Om förvaltningen av SIS hos eu-LISA

Ansvariga för tillsynen är EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över hanteringen av uppgifter i SIS delas mellan den europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. Arbetet sker i samarbetsorganet SIS Supervision Coordination Group (SIS SCG). För att samordna tillsynen träffas företrädare för EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna ett par gånger om året.

EDPS ansvarar för tillsyn av den centrala databasen och nationella dataskyddsmyndigheter ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i SIS på rätt sätt. Det betyder att IMY har tillsyn över svenska myndigheters hantering av uppgifter i SIS.

Om tillsynen av SIS II hos EDPS

 

Rättigheter för dig som registrerad

Du som är registrerad har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i SIS II. Som registrerad har du också möjlighet att begära att de uppgifter som finns i SIS II ska rättas, raderas eller begränsas. För att utöva dina rättigheter vänder du dig till Polismyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för den personuppgiftsbehandling som sker i SIS II. Om du är missnöjd med hur din begäran behandlats av Polismyndigheten kan du skicka in ett klagomål till IMY.

Begära uppgift ur SIS hos Polisen

Senast uppdaterad: 20 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd