Hoppa till innehåll på sidan

Informera om kamerabevakningen

Om du använder dig av kamerabevakning och filmar områden utanför din privata sfär måste du informera om bevakningen på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Dataskyddsförordningen, som brukar förkortas GDPR, ställer flera krav på vad informationen ska innehålla.

IMY:s rekommendation är att du informerar dem som bevakas på två olika sätt, via två så kallade informationslager. Du bör ge den viktigaste informationen om bevakningen på en varningsskylt. All övrig information kan ges på annat sätt.

Om din kamerabevakning omfattas av privatundantaget – bevakning som endast sker inom din privata sfär – gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Se vår vägledning om privatundantaget för att avgöra om din bevakning kan undantas från reglerna.

Kamerabevaka inom privatundantaget

Informera med skyltar om att området är bevakat

Om du bedriver bevakning ska du ha en eller flera skyltar som upplyser om att området är bevakat. Skylten bör placeras i ögonhöjd så det blir tydligt att ett område är bevakat innan någon går in på det. Om det finns flera olika ingångar till ett bevakat område bör det finnas skyltar vid varje ingång.

Skylten ska innehålla den viktigaste informationen, exempelvis

 • ändamålet med kamerabevakningen (varför bevakning sker)
 • den personuppgiftsansvarigas identitet (vem du är som bevakar)
 • kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga (kontaktuppgifter till dig som ansvarar för bevakningen)
 • en upplysning om att de bevakade har rättigheter enligt dataskyddsförordningen
 • sådant som kan tänkas överraska den som blir bevakad, till exempel om ljud tas upp eller om bevakningsmaterialet lagras utanför EU
 • hur länge materialet sparas
 • information om vart den bevakade kan vända sig för att få övrig information om bevakningen.

Informera även på annat sätt

Om du vill informera i två så kallade informationslager kan den fullständiga informationen ges exempel via en webbplats eller ett telefonnummer. Den kan också finnas fysiskt tillgänglig till exempel i pappersform.

Utöver den information som bör finnas på skylten kräver dataskyddsförordningen att du vid kamerabevakning också kan lämna information om

 • den rättsliga grund som bevakningen stödjer sig på, vanligtvis intresseavvägning
 • om er rättsliga grund är intresseavvägning bör ni även dokumentera varför ni har ett behov av att kamerabevaka och hur ni har gjort bedömningen att det behovet väger tyngre än behovet för personer att inte behöva bli bevakade
 • om du kommer att dela med dig av inspelat material till någon, till exempel ett larmbolag eller liknande
 • hur länge du sparar inspelat bevakningsmaterial, alternativt de kriterier du har för att fastställa hur länge du ska spara inspelat bevakningsmaterial
 • vilka rättigheter de som filmas har i förhållande till dig, till exempel rättigheten att begära att du raderar deras uppgifter eller rättigheten att få se inspelat material där man själv är med
 • att de som filmas kan klaga hos IMY och anmäla bevakningen om de anser att den är olaglig.

Oavsett hur informationen ges – i ett eller två informationslager – måste den innehålla allt som är obligatoriskt enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning