Hoppa till innehåll på sidan

European Asylum Dactoscopy (Eurodac)

Eurodac är ett informationssystem med fingeravtryck på alla personer över 14 år som sökt asyl i ett EU-land.

Syftet med Eurodac (European Asylum Dactoscopy) är att jämföra fingeravtryck för att se om asylsökande tidigare har sökt asyl i något annat EU-land och därför ska hänvisas dit, enligt principen om första asylland i Dublinförordningen. Sverige anslöt sig till Eurodac i januari 2003. Sedan 2013 är det möjligt för brottsbekämpande myndigheter och för Europol att få tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande syften.

Personuppgifter lagras i en central databas

Uppgifterna lagras i en central databas som hanteras av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). De nationella myndigheter som har till uppgift att hantera asylansökningar har tillgång till databasen. I Sverige ansvarar Migrationsverket för hanteringen av uppgifter i Eurodac.

Om förvaltningen av Eurodac hos eu-LISA

Tillsynen görs av EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över hanteringen av uppgifter i Eurodac delas mellan den europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. Arbetet sker i samarbetsorganet Eurodac Supervision Coordination Group (Eurodac SCG). För att samordna tillsynen träffas företrädare för EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna ett par gånger om året. EDPS ansvarar för tillsyn av den centrala databasen och nationella dataskyddsmyndigheter ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i Eurodac på rätt sätt. Det betyder att IMY har tillsyn över svenska myndigheters hantering av uppgifter i Eurodac.

Om tillsyn av Eurodac hos EDPS

Rättigheter för dig som registrerad

Du som är registrerad har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i Eurodac. Som registrerad har du också möjlighet att begära att de uppgifter som finns i Eurodac ska rättas, raderas eller begränsas. För att utöva dina rättigheter vänder du dig till Migrationsverket som är ansvarig myndighet i Sverige för den personuppgiftsbehandling som sker i CIS. Om du är missnöjd med hur din begäran behandlats av Migrationsverket kan du skicka in ett klagomål till IMY.

Eurodac SCG har tillsammans med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter tagit fram en guide som riktar sig till myndigheter och tjänstemän som arbetar med asylsökande. Guiden ska ge stöd i hur man informerar asylsökande om hur deras personuppgifter används i Eurodac.

Rätten till information – Guide till myndigheter som tar fingeravtryck för Eurodac

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd