Hoppa till innehåll på sidan

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

Syftet med VIS är bland annat att underlätta processen för ansökning av visum samt att underlätta gränskontroller inom EU och att förhindra visumshopping och bedrägeri. VIS innehåller personuppgifter som samlats in och registrerats i samband med visumansökningsprocessen. Utöver de personuppgifter som anges i visumansökan registreras även exempelvis sökandens fingeravtryck och ansiktsfoto.

Personuppgifter lagras i en central databas

Uppgifter lagras i en central databas som hanteras av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). Olika aktörer som utfärdar visum och personal vid gränskontroller har åtkomst till uppgifterna. Under vissa förutsättningar kan även andra myndigheter få åtkomst till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål.

I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för hanteringen av uppgifter i VIS.

Läs mer om förvaltningen av VIS hos eu-LISA

Läs mer om VIS på Migrationsverkets webbplats

Tillsyn görs av EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över hanteringen av uppgifter i VIS delas mellan den europeiske datatillsynsmannen (EDPS) och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. För att samordna tillsynen träffas företrädare för EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna ett par gånger om året i samarbetsorganet VIS Supervision Coordination Group (VIS SCG). EDPS ansvarar för tillsyn av den centrala databasen och nationella dataskyddsmyndigheter ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i VIS på rätt sätt. Det betyder att IMY har tillsyn över svenska myndigheters hantering av uppgifter i VIS.
Läs mer om tillsynen av VIS hos EDPS

Rättigheter för dig som registrerad

Du som är registrerad har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i VIS. Som registrerad har du också möjlighet att begära att de uppgifter som finns i VIS ska rättas, raderas eller begränsas. För att utöva dina rättigheter vänder du dig till Migrationsverket som är ansvarig myndighet i Sverige för den personuppgiftsbehandling som sker i VIS. Om du är missnöjd med hur din begäran behandlats av Migrationsverket kan du skicka in ett klagomål till IMY.
Migrationsverket har tagit fram ett formulär för begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system. Du som vill utöva dina rättigheter kan enkelt fylla i formuläret och skicka in till Migrationsverket.

Migrationsverkets formulär för begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd