Hoppa till innehåll på sidan

Dina rättigheter som bevakad

Här kan du läsa om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad.

Som enskild har du rätt att vända dig till den som kamerabevakar och

  • invända mot bevakningen
  • begära tillgång till bevakningsmaterialet
  • begära radering av bevakningsmaterialet.

Invända mot kamerabevakning

Du har rätt att invända mot att bli kamerabevakad. Kamerabevakningen får då endast fortsätta om det finns tvingande berättigade skäl för bevakningen. Om sådana skäl saknas måste den som kamerabevakar sluta bevaka dig. Det innebär att den som bedriver kamerabevakningen skulle kunna maskera eller blurra dig och fortsätta med bevakningen eller så kan de behöva stänga av kamerorna när du är i det område som bevakas.

Rätten att invända och hur du utövar den

Ta del av kamerabevakningsmaterialet

Du har rätt att få tillgång till inspelat bevakningsmaterial där du finns med på bild. Det kallas för rätt till tillgång till dina personuppgifter och sker genom ett registerutdrag. Vid kamerabevakning kan det till exempel ske genom en eller flera skärmutskrifter från bevakningsfilmen.

Du har inte rätt att få tillgång till bild på andra personer som finns med på filmen. Om fler än du finns med på bilden ska den som bevakar anonymisera dessa personer, till exempel genom att maska eller blurra, innan de lämnar ut bevakningsmaterialet till dig. Du har inte heller rätt att få tillgång till material som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om du förekommer på bild.

När du begär tillgång till bevakningsmaterialet bör du specificera när du varit på den bevakade platsen med datum och klockslag. Du ska dessutom kunna identifiera dig.

Rätten till tillgång och hur du utövar den

Begära radering av kamerabevakningsmaterialet

Du har i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterial där du finns med på bild. Rätten att få bevakningsmaterialet raderat gäller

  • om det inspelade bevakningsmaterialet inte längre är nödvändigt för de ändamål som bevakningen bedrivs för
  • om bevakningsmaterialet har spelats in eller har behandlats på ett olagligt sätt
  • om du har invänt mot bevakningen och det inte finns tvingande berättigade skäl som innebär att bevakningen måste fortsätta.

Rätten till radering och hur du utövar den

Hur kan jag anmäla olaglig kamerabevakning?

Innan du anmäler till oss, försök alltid att lösa problemen själv. Det kan du göra genom att kontakta den som bedriver kamerabevakningen och berätta vad du tycker är fel. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd. Om det inte sker kan du lämna ett klagomål till oss.

Rätten till information

Anmäl olaglig kamerabevakning

Senast uppdaterad: 15 september 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning