Hoppa till innehåll på sidan

Dina rättigheter som bevakad

Här kan du läsa om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir kamerabevakad.

Som enskild har du rätt att vända dig till den som kamerabevakar och

  • få information om bevakningen
  • invända mot bevakningen
  • begära tillgång till bevakningsmaterialet
  • begära radering av bevakningsmaterialet.

Information om bevakningen

Om du blir kamerabevakad har du enligt dataskyddsförordningen rätt att få information om bevakningen från den som är ansvarig. Det innebär att du ska få information om bevakningen vid platsen, till exempel genom varningsskyltar, så att du kan välja om du vill gå in i området där bevakning sker. Du ska också kunna få information om bevakningen om du begär det från den som ansvarar, den personuppgiftsansvariga. Du som har blivit bevakad ska också få information om det händer något med uppgifterna som innebär en hög risk för din integritet.

Invända mot kamerabevakning

Du har rätt att invända mot att bli kamerabevakad. Bevakningen får då endast fortsätta om det finns tvingande berättigade skäl för den. Om sådana skäl saknas måste den som kamerabevakar sluta bevaka dig. Det innebär att den som bedriver kamerabevakningen skulle kunna fortsätta bevakningen men då maskera eller blurra dig eller så kan de behöva stänga av kamerorna när du är i det bevakade området.

Rätten att invända och hur du utövar den

Ta del av kamerabevakningsmaterialet

Du har rätt att få tillgång till inspelat bevakningsmaterial där du finns med på bild. Det kallas för rätt till tillgång till dina personuppgifter och kan till exempel ske genom en eller flera skärmutskrifter från bevakningsfilmen. Den som bevakar ska inte behöva leta igenom inspelat material över en längre tidsperiod eftersom det i sig innebär integritetsrisker. Därför kan du som begär tillgång till bevakningsmaterialet behöva
  • specificera datum och klockslag när du varit på den bevakade platsen, och
  • identifiera dig. 
Du har inte rätt att få tillgång till bild på andra personer som finns med i materialet. Om fler än du finns med på bilden ska den som bevakar anonymisera dessa personer, till exempel genom att maska eller blurra, innan de lämnar ut bevakningsmaterialet till dig. Du har inte heller rätt att få tillgång till material som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om du förekommer på bild.

Rätten till tillgång och hur du utövar den

Begära radering av kamerabevakningsmaterialet

Du har i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterial där du finns med på bild. Rätten att få bevakningsmaterialet raderat gäller

  • om det inspelade bevakningsmaterialet inte längre är nödvändigt för de ändamål som bevakningen bedrivs för
  • om bevakningsmaterialet har spelats in eller har behandlats på ett olagligt sätt
  • om du har invänt mot bevakningen och det inte finns tvingande berättigade skäl som innebär att bevakningen måste fortsätta.

Rätten till radering och hur du utövar den

Hur kan jag anmäla olaglig kamerabevakning?

Innan du lämnar ett klagomål till oss bör du alltid försöka lösa problemen själv. Det kan du göra genom att kontakta den som bedriver kamerabevakningen och berätta vad du tycker är fel. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd. Om det inte sker kan du lämna ett klagomål till oss.

Klaga på otillåten kamerabevakning

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning