Hoppa till innehåll på sidan

IMY:s föreskrifter och allmänna råd

IMY har rätt att utfärda vissa generella föreskrifter som kompletterar dataskyddsförordningen samt vissa föreskrifter enligt inkassolagen.

Föreskrifter

IMYFS 2023:1 (pdf, 26 kB)
Föreskrifter om upphävande av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182)

DIFS 2018:1 (pdf, 63 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

DIFS 2018:2 (pdf, 78 kB)
Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

DIFS 1999:1 (pdf, 121 kB)
Föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m.

DIFS 1998:1 (pdf, 147 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289).

Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som IMY utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås.

Ej gällande

Följande allmänna råd är ej gällande då de innehåller rekommendationer om tillämpningen av bestämmelser i personuppgiftslagen. Eftersom personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen gäller dessa allmänna råd inte längre.

Även om de är utformade utifrån personuppgiftslagens krav kan de vid sidan av särskild information i anslutning till dataskyddsförordningen vara av värde för den som ska tillämpa bestämmelserna.

Säkerhet för personuppgifter (pdf, 393 kB)
Information till registrerade (pdf, 333 kB)

Senast uppdaterad: 2 januari 2024