Hoppa till innehåll på sidan

IMY:s föreskrifter och allmänna råd

IMY har rätt att utfärda vissa generella föreskrifter som kompletterar dataskyddsförordningen samt vissa föreskrifter enligt inkassolagen.

Föreskrifter

Här finns våra föreskrifter som är gällande. De flesta går även att beställa i tryckt version, kontakta oss på imy@imy.se.

DIFS 2018:1 (pdf, 63 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

 

DIFS 2018:2 (pdf, 78 kB)
Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

 

DIFS 2011:1 (pdf, 142 kB)
Föreskrifter om ändring av myndighetens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

 

DIFS 1999:1 (pdf, 121 kB)
Föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m.

 

DIFS 1998:1 (pdf, 147 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289).

Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som IMY utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås. Råden ligger också till grund för de föreskrifter som IMY ger exempelvis i samband med tillsyn och när tillstånd för inkassoverksamhet utfärdas. De allmänna råden är inte uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet.

Tillämpning av inkassolagen (pdf, 754 kB)

Ej gällande

Följande allmänna råd är ej gällande då de innehåller rekommendationer om tillämpningen av bestämmelser i personuppgiftslagen. Eftersom personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen gäller dessa allmänna råd inte längre.

Även om de är utformade utifrån personuppgiftslagens krav kan de vid sidan av särskild information i anslutning till dataskyddsförordningen vara av värde för den som ska tillämpa bestämmelserna.

Säkerhet för personuppgifter (pdf, 393 kB)
Information till registrerade (pdf, 333 kB)

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022