Hoppa till innehåll på sidan

IMY:s föreskrifter och allmänna råd

IMY har rätt att utfärda vissa generella föreskrifter som kompletterar dataskyddsförordningen samt vissa föreskrifter enligt inkassolagen.

Föreskrifter

DIFS 2018:1 (pdf, 63 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

DIFS 2018:2 (pdf, 78 kB)
Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

DIFS 2011:1 (pdf, 142 kB)
Föreskrifter om ändring av myndighetens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

DIFS 1999:1 (pdf, 121 kB)
Föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m.

DIFS 1998:1 (pdf, 147 kB)
Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289).

Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som IMY utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås. Råden ligger också till grund för de föreskrifter som IMY ger exempelvis i samband med tillsyn och när tillstånd för inkassoverksamhet utfärdas. De allmänna råden är inte uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet.

Tillämpning av inkassolagen (pdf, 754 kB)

Ej gällande

Följande allmänna råd är ej gällande då de innehåller rekommendationer om tillämpningen av bestämmelser i personuppgiftslagen. Eftersom personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen gäller dessa allmänna råd inte längre.

Även om de är utformade utifrån personuppgiftslagens krav kan de vid sidan av särskild information i anslutning till dataskyddsförordningen vara av värde för den som ska tillämpa bestämmelserna.

Säkerhet för personuppgifter (pdf, 393 kB)
Information till registrerade (pdf, 333 kB)

Senast uppdaterad: 18 januari 2023