Hoppa till innehåll på sidan

Rättsliga ställningstaganden

Våra rättsliga ställningstaganden är vägledande för såväl verksamheter som allmänheten. De görs mot bakgrund av rättsläget vid beslutet och gäller tills vidare.

Rättsliga ställningstaganden är alltid styrande för vår verksamhet. Vi tar fram ställningstaganden i frågor som saknar vägledande domstolspraxis eller vägledning från den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). De kan komma att upphävas eller ändras om det kommer ny domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

Aktuella rättsliga ställningstaganden

Klagomål mot söktjänster med utgivningsbevis (IMYRS 2024:1)

En uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift om förvaltarskap är en känslig personuppgift (IMYRS 2022:3)

Undantaget för journalistiska ändamål i 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen (IMYRS 2022:2)

Rätten till borttagande av sök­­träffar avseende publiceringar i nyhetsmedier m.m. (IMYRS 2022:1)

Innebörden av begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott” i artikel 10 i dataskydds­förordningen (IMYRS 2021:1)

Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Sidans etiketter Dataskydd