Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

Forskarhearing gav ny kunskap om innovationsdriven datadelning

Publicerad: 12 september 2022
Ny teknik kräver stora datamängder, men hur behåller vi integritetsskyddet? Tre forskare gav sin syn på detta vid IMY:s webbinarium om datadelning och integritet.

Vi på IMY har sedan förra året i uppdrag från regeringen att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Vi ska arbeta för att höja kunskapen och ge särskilt stöd till innovatörer, och på så sätt bidra till att skapa en mer hållbar digitalisering. En viktig del av det arbetet innefattar att höja vår egen kunskap. Vi lär oss mer för att lära andra mer!

Inom ramen för vårt uppdrag anordnade vi förra veckan en forskarhearing på temat datadelning och integritet. När vi påbörjade arbetet med uppdraget förra hösten kunde vi tidigt konstatera att datadelning, utan konkurrens, är den fråga som innovationsaktörer uppfattar medför flest legala utmaningar.

Till förra veckans digitala forskarhearing hade vi bjudit in tre forskare som på olika sätt berörde frågan om datadelning. Tillsammans med omkring 50 åhörare från bland annat AI Sweden, KTH, Regeringskansliet, RISE, DIGG och Vinnova fick vi ta del av forskning från Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet och möjlighet att ställa frågor.

Det krävs stora mängder data för att kunna använda ny teknik, till exempel inom medicinsk forskning, hållbart samhällsbyggande och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Regeringen har antagit en datastrategi för att öka mängden data som kan användas för utveckling av till exempel artificiell intelligens. Ett sätt att göra det är att underlätta datadelning. Samtidigt skapar de enorma mängderna data som samlas in och delas ofrånkomligen risker ur ett integritetsskyddsperspektiv. För att digitaliseringen ska vara hållbar behöver offensiv datadriven innovation kombineras med ett starkt dataskydd.

De inbjudna forskarna delade med sig av sina resultat utifrån sina perspektiv. De var eniga i att datadelning är möjlig, med bibehållen respekt för integritet, men att det kräver att man tänker efter före och inte utgår från etablerade ”sanningar”. Det finns inbyggda spänningar mellan å enda sidan målet om ökade datamängder och förenklad datadelning, å andra sidan grundläggande dataskyddsprinciper som att begränsa ändamålen och minimera antalet uppgifter som behandlas. Att inte se det gör också att lösningarna uteblir. Det krävs verktyg, både rent tekniskt men även administrativt och legalt, för att åstadkomma integritetsvänlig datadelning. Olika typer av integritetsskyddande teknik kommer att vara en viktig del av vägen framåt, men ingen enskild teknik är sannolikt tillräcklig – utan det kommer krävas en kombination av olika tekniker. Önskvärt vore också mer innovation för att utveckla just integritetsskyddande tekniker.

Tack till alla åhörare som deltog och extra tack till er som ställde relevanta och initierade frågor! Stort tack till de tre forskarna som generöst delade med sig av forskning, insikter och spaningar. IMY kommer framöver att fortsätta ha dialog med den akademiska världen på olika sätt – det är ett viktigt sätt för oss att fördjupa vår förståelse för utvecklingen i samhället avseende ny teknik och integritet.

Stina Almström, jurist som arbetar med IMY:s innovationsuppdrag
Linda Hamidi, jurist som arbetar med IMY:s innovationsuppdrag

Senast uppdaterad: 13 september 2022
Senast uppdaterad: 13 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd , Utveckling och innovation , AI