Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen

IMY närmar sig innovations­sektorn

Publicerad: 10 maj 2021
Vi står idag inför en exponentiell teknikutveckling. Gapet mellan digitaliseringen och de åtgärder som vidtas för att skydda data är redan stort och riskerar att öka kraftigt. Jag är därför väldigt glad över det uppdrag vi nyligen fick av regeringen att genomföra insatser för att höja kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor i innovationssystemet inom privat och offentlig sektor.

De senaste åren har inneburit stora förändringar på data- och integritetsskyddsområdet. Idag ställs genom bland annat dataskyddsförordningen (eller GDPR som de flesta känner den) omfattande krav på verksamheter som behandlar uppgifter på att göra det på ett transparent, öppet, säkert och integritetsvänligt sätt. Ytterst hotar risken för sanktionsavgifter vid en granskning.

Vi har en exponentiell teknikutveckling

Vi står idag inför en exponentiell teknikutveckling. Vi konstaterade i vår Integritetsskyddsrapport 2020 att digitaliseringen går fort. Gapet mellan digitaliseringen och de säkerhets- och skyddsåtgärder som vidtas för att skydda data är redan stort och riskerar att öka kraftigt de kommande åren.

Med en allt större flora av uppkopplade saker, allt fler användningsområden för biometriska data, webbskrapningsteknik samt bearbetning med AI-teknik har vi idag möjlighet att samla in och analysera omfattande datamängder. Det möjliggör kartläggning av beteenden och mönster på en aggregerad nivå och att enskilda kan spåras på individnivå. Lägg till detta utvecklingen av 5G och annan digital kommunikationsteknik, som möjliggör snabb och storskalig spridning av uppgifter, så har vi en cocktail av omfattande data som samlas in, delas, aggregeras och sprids på ett mer eller mindre kontrollerat sätt.

Ökade krav på kraftfulla integritetshöjande åtgärder

Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering, som skapar möjligheter för oss medborgare att få ett bättre, säkrare, tryggare och friskare liv. Teknikutvecklingen behöver följas av lika kraftfulla åtgärder för att säkerställa data- och integritetsskyddet. Vi har dock återkommande konstaterat att det finns omfattande brister i data- och integritetsskyddet idag. För oss är det centralt att dataskyddsfrågorna inte blir ett rött skynke, en piska som upplevs driva upp onödiga utvecklingskostnader eller frågor som man kallt bortser ifrån och räknar in risk för eventuella sanktionsavgifter som en potentiell ekonomisk verksamhetsrisk.

Vi har länge arbetat med integritetsskyddsfrågorna som en viktig del i vår utåtriktade och vägledande verksamhet. Nu växlar vi upp. För att vi ska kunna bidra på ett relevant sätt när det är frågan om komplexa verksamheter behöver det finnas en tvåvägskommunikation och att vi har tillräcklig förståelse för hur utmaningarna i olika sektorer och verksamheter faktiskt ser ut.

Fokus på att höja kunskapsnivån

En av de rekommendationer vi lämnade i Integritetsskyddsrapporten 2020 handlade om vikten av att öka kunskapen om dataskyddsregleringen hos Sveriges innovationsaktörer. Jag är därför väldigt glad över det uppdrag vi nyligen fick av regeringen att genomföra insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor i innovationssystemet inom privat och offentlig sektor. Vägen går via metod- och kunskapsutvecklande samt utåtriktade insatser.

Uppdraget innebär också att vi ska utveckla vår egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt att tillhandahålla vägledning och stöd. Vi har redan etablerat en samverkan med bland annat Vinnova och ser fram emot kommande dialog med aktörer i innovationssektorn.

Vi får extra medel för att genomföra uppdraget, vilket gör att vi kan förstärka med ytterligare kompetenser. Det ger oss bra förutsättningar för att ta ytterligare ett kliv när det gäller att ta fram relevanta metod- och kunskapsstöd. Vi ser särskilt fram mot att kunna presentera stödmaterialet på vår nya webbplats som vi lanserar idag. Varmt välkomna till www.imy.se!

Lena Lindgren Schelin
Generaldirektör, IMY

 

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Senast uppdaterad: 14 mars 2024