Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
Visar startsidan av IMY:s ny innovationsportal med ingångarna: introduktion, guider och svar på vanliga frågor.

Startsidan på IMY:s nya innovationsportal.

IMY:s innovationsportal – ett sätt att ge vägledning till innovatörer

Publicerad: 30 november 2022
För dagens snabba digitalisering ska vara hållbar är det nödvändigt att innovatörer som utvecklar nya tekniker och tjänster har tillräcklig kunskap om och arbetar systematiskt med dataskydd tidigt i processen.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har sedan våren 2021 ett uppdrag från regeringen om att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer.

Inom ramen för arbetet med vårt uppdrag har vi kontinuerlig och nära dialog med innovationsaktörer, och medskicken från dem är i vissa frågor mycket samstämmiga – det behövs mer vägledning om dataskydd vid innovation, både på bredden och på djupet.

Ny innovationsportal på imy.se

En av våra viktigaste kanaler är vår webbplats, där vi nu lanserat en innovationsportal! Det är en särskild del av vår webbplats där vi löpande kommer att publicera vägledning om dataskyddsfrågor i relation till innovation. I första steget finns nu ett grundmaterial på plats – som du kan ta del av här imy.se/innovation.

Innovationsportalen kommer fortsätta att utvecklas, kompletteras och växa tillsammans med vårt innovationsarbete. Har du kommentarer, inspel eller saknar du något särskilt, tveka inte att höra av dig till oss! Vi nås enklast på innovation@imy.se.

Nidia Nordenström,
jurist på IMY

Carin Sundhage,
analytiker och projektledare för IMY:s innovationsuppdrag

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Senast uppdaterad: 30 november 2022