Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

Innovationspilot med decentraliserad AI – nu kör vi!

Publicerad: 23 september 2022
Äntligen! Nu påbörjas ett innovativt och utforskande samarbete i form av ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Region Halland och med stöd av AI Sweden ska vi på IMY arbeta med frågor om integritet och dataskydd vid decentraliserad AI.

I tisdags samlades representanter från verksamheterna i ett webbsänt panelsamtal om pilotprojektet. Det är första gången IMY tillämpar detta arbetssätt, som redan används av våra systermyndigheter ICO i Storbritannien, CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge.

I en regulatorisk testverksamhet om dataskydd får teori möta praktik, och förhoppningsvis skapa förståelse för båda perspektiven hos de inblandade. Vi ska lära i de praktiska exemplen, och komma ifrån helikopterperspektivet.

Digital innovation på ett integritetsvänligt sätt

Vi på IMY vill medverka till att skapa digital innovation och utveckling på ett integritetsvänligt sätt. Erfarenheter från våra systermyndigheter visar att arbetssättet med regulatorisk testverksamhet gör att den vägledning vi kan ge blir mer träffsäker och effektiv. Det ger möjlighet att reda ut och förstå svåra frågor, till exempel relaterade till datadelning och AI-utveckling, samt att belysa gråzoner i lagens tillämpning.

I panelsamtalet vittnade alla deltagarna i pilotprojektet om vilken stor nytta vi hoppas få ut av arbetet. Dels på samhällelig nivå, med integritetvänlig effektiv innovation, dels för enskilda patienter som kan få mer träffsäker vård. Dessutom är det viktigt ur ett större perspektiv att Sverige är konkurrenskraftigt och i framkant när det kommer till digital innovation.

Det pilotprojekt vi nu inlett är ett första försök där vi som tillsynsmyndighet prövar ett nytt arbetssätt. Framöver hoppas vi få ett särskilt uppdrag från regeringen att driva regulatorisk testverksamhet i större skala – så att vi kan ge den här typen av fördjupad vägledning till fler innovationsaktörer. Vi vet att det finns en stor efterfrågan och ser det som ett sätt att ta ytterligare ett steg för att främja en ansvarsfull innovation. Välkomna på resan!

Karin Lönnheden, stabschef och ansvarig för IMY:s innovationsuppdrag

Senast uppdaterad: 23 september 2022
Senast uppdaterad: 23 september 2022