Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
En närbild på en bevakningskamera

Ny kunskap om tillstånd till kamerabevakning

Publicerad: 16 juni 2021
Visste du att vi på IMY har avvisat nästan en tredjedel av ansökningarna om kamerabevakning? Inte för att de är olagliga, utan för att de som ansöker inte behöver tillstånd. Men det är också många som behöver tillstånd från oss. Och oavsett om man behöver tillstånd eller inte – lagen ska ändå alltid följas. Gustav Linder, jurist på IMY, förklarar mer i detta blogginlägg.

Det brukar sägas att det finns tre sorters lögn – lögn, förbannad lögn och statistik. Britter brukar tillskriva citatet till Benjamin Disraeli och amerikanare till Mark Twain. Detta kan tyda på att det finns ytterligare en fjärde kategori av lögn, som består i att hänvisa ett citat till en källa som mycket väl skulle kunna ha sagt det även när så inte är fallet.

Hur det än må vara med den saken så ligger det ett korn av sanning i citatet. Det är alltid bra att ta statistik med en nypa salt. Men för mycket salt är heller inte bra för kroppen. Statistik är faktiskt för det mesta ett värdefullt verktyg när man vill dra lärdomar ur stora mängder data. Därför skulle jag vilja presentera lite intressant statistik om kamerabevakning, hämtad från underlaget till IMY:s nya rapport, Vägledning vid kamerabevakning.

Det finns fortfarande en stor osäkerhet kring när man egentligen behöver söka tillstånd för kamerabevakning. Ungefär 400 ansökningar – lite mindre än en tredjedel av det totala antalet ärenden – har myndigheten avvisat, det vill säga avslutat ärendet utan att ta ställning till om bevakningen är laglig eller inte.

Det finns två vanliga anledningar för varför vi gör detta. Den ena är när ansökan har kommit in från en aktör som inte omfattas av tillståndsplikten, och den andra är när bevakningen ska ske på en plats dit allmänheten inte har tillträde. Tillståndsplikten gäller inte i dessa två fall.

Här har vi på IMY alltså kvar en viktig pedagogisk utmaning. Genom att bli bättre på att sprida kunskap om när tillstånd för kamerabevakning krävs kan vi bespara tillståndssökande en hel del osäkerhet och arbete, och därmed korta ansökningstiden för dem som behöver tillstånd för att kamerabevaka. Den som inte behöver söka tillstånd kan då istället lägga sin tid på att säkerställa att bevakningen lever upp till lagens krav – för det är inte per automatik tillåtet att kamerabevaka bara för att man inte behöver tillstånd från IMY. 

Visste du att nästan en tredjedel av ansökningarna om kamerabevakningstillstånd som har kommit in till oss på IMY innehåller förslag på bevakningsåtgärder som vi inte kan bevilja? Trots att 2018 års kamerabevakningslag på många sätt har gjort det lättare att bedriva kamerabevakning har vi observerat att det i många fall kan finnas en vilja att bedriva mer omfattande bevakning än vad lagen tillåter. Och genom statistiken kan vi sätta en ungefärlig siffra på hur många fall det rör sig om – åtminstone när det gäller tillståndspliktig bevakning. 

Ur statistiken har vi också kunnat dra en del slutsatser om hur kamerabevakning skiljer sig åt mellan olika områden. Till exempel kan vi se att vår avslagsfrekvens är högst på området för bevakning av gator och torg. Det här är bevakning som ofta bedrivs av kommunala aktörer i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte, som bedrivs på platser där integritetsintresset väger tungt.

Så av avslagsfrekvensen att döma så verkar det som att IMY är väldigt restriktiva på det här området – eller? Kanske det, men jag skulle säga att genom att fokusera helt på avslagsfrekvensen är det lätt att få en missvisande bild. För vi kan också se att bifallsfrekvensen – det vill säga, andelen ärenden där vi har bedömt att bevakning får ske på de villkor som sökanden har begärt – faktiskt är högre på området för gator och torg än genomsnittet.

Detta kan te sig motsägelsefullt vid första anblick, men jag skulle tolka detta som att även om rättsläget är restriktivt så finns det goda möjligheter att bedriva den här typen av bevakning när det verkligen finns behov. Det finns alltid två sidor av samma mynt, men man kan behöva en översiktsbild för att kunna se båda sidor samtidigt. 

Det här är bara toppen på isberget av allt som vi själva har lärt oss genom processen att författa kamerarapporten. Det finns betydligt mer i själva rapporten, som jag varmt rekommenderar alla intresserade att läsa. Oddsen är goda att om du läser IMY:s blogg så tillhör du även rapportens målgrupp!

Gustav Linder
Jurist, IMY

 
Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning