Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
En man monterar en kamera på en vägg.

Så kan ni förbereda er ansökan om tillstånd till kamera­bevakning

Publicerad: 10 november 2021
Att ansöka om tillstånd till kamerabevakning kan verka komplicerat och svårt. Det är flera uppgifter och handlingar som ni som ska ansöka behöver ta fram innan ni fyller i vår blankett. För att underlätta har vi på IMY tagit fram en checklista. I det här blogginlägget finns också mer utförliga tips som kan göra processen smidigare – och därmed förhoppningsvis lite snabbare – både för er som ansöker och för IMY.

Den första frågan ni behöver ställa er är: behöver vi verkligen tillstånd? Ett vanligt missförstånd är att alla som kamerabevakar en plats som allmänheten har tillträde till behöver tillstånd. Det är dock bara två grupper som behöver tillstånd för att bevaka platser dit allmänheten har tillträde:

  • myndigheter
  • andra aktörer som anses utföra en uppgift av allmänt intresse (till exempel privata skolor och privat hälso- och sjukvård).

Tillhör ni inte någon av grupperna ovan behöver ni alltså inte tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Det är dock viktigt att tänka på att även om man inte behöver tillstånd måste man fortfarande följa övriga bestämmelser i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Om ni inte behöver tillstånd från IMY ansvarar ni alltså själva för att bevakningen följer reglerna.

Ta fram en ritning över platsen som ska bevakas. Det behöver inte vara någon avancerad ritning, en översiktsbild eller karta är oftast tillräckligt. Det viktiga är att området som ska bevakas är tydligt markerat på ritningen. Om tillstånd beviljas blir ritningen en del av tillståndet, för att det ska vara tydligt vilket område som ni har rätt att bevaka. Det är också bra om ni i ansökan beskriver platsen eller området som ska bevakas, till exempel:

  • Vad är det för plats?
  • Sker det någon verksamhet där?
  • Vem befinner sig där?
  • När är det öppet för allmänheten?

Ta fram incidentrapportering. Om ni ska kamerabevaka i syfte att motverka brott och/eller olyckor behöver IMY så detaljerade uppgifter som möjligt om de brott eller händelser som skett på platsen ni vill bevaka. IMY har tagit fram en mall som ni kan ladda ned, men det går också bra att göra en egen sammanställning av incidenter som inträffat om ni vill det.

Bestäm detaljer om bevakningen, till exempel under vilka tider och dagar ni vill bevaka och vilken utrustning som ni ska använda (ska kamerorna vara fast monterade eller rörliga och ska optiken vara fast eller rörlig?). Om bevakningen ska ske i realtid, det vill säga att ni ska kunna titta på vad som händer ”live”, behöver ni också veta var monitorer för att se bilderna ska finnas och vem som ska ha behörighet att titta på bevakningen. Tänk på att man bara bör ge tillgång till personer som har ett legitimt behov av att se bildmaterialet.

Kommer era arbetstagare att kunna träffas av bevakningen? I så fall behöver ni skicka med ett utlåtande från en representant för arbetstagarna, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. Av utlåtandet ska det framgå vilken inställning representanten har till den tänkta bevakningen.

Har ni ett tidigare tillstånd för platsen? Om ni har eller har haft tillstånd till bevakning på den aktuella platsen från länsstyrelsen ska ni skicka in det tillsammans med ansökan. Det underlättar för IMY, som inte har tillgång till gamla beslut från länsstyrelsen. Om ni har eller har haft tillstånd från Datainspektionen/IMY räcker det med att ni anger diarienumret för det tidigare tillståndet.

Ett sista tips är att kontrollera att ni har all information som behövs innan ni skickar in er ansökan. Saknas en ritning eller någon annan uppgift behöver IMY kontakta er för att begära in kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. Ju mindre en ansökan behöver kompletteras i efterhand, desto snabbare kommer IMY att kunna fatta beslut i ärendet. Följer ni checklistan minskar dock risken för att ni behöver komplettera något i er ansökan.

Sebastian Caicedo Gordh,
Jurist IMY

Senast uppdaterad: 11 november 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 11 november 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning