Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

Spaningar och reflektioner från EU-konferens om hållbar AI

Publicerad: 11 maj 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har en viktig roll i AI-ekosystemet för att ge vägledning och bidra till minskad osäkerhet om hur dataskyddslagstiftningen ska tillämpas. Det är en av reflektionerna från den tvådagars-konferens om hållbar AI som vi deltog på i början av maj.

Vi var cirka 120 personer som deltog på konferensen som arrangerades av det svenska EU-ordförandeskapet. Bland deltagarna fanns representanter för bland annat företag, lärosäten, myndigheter och branschorganisationer. Här delar vi med oss av några av de spaningar vi åkte hem med – av förklarliga skäl mest på temat AI och integritet.

GDPR skyddar mot flera risker med AI

Många röster varnar för riskerna med att EU fokuserar för mycket på hur AI ska regleras. Under tiden finns en uppenbar risk att andra delar av världen springer ifrån oss i utvecklingen. Företag skyr osäkerhet, och om det upplevs som för oförutsägbart hur till exempel den kommande AI-förordningen kommer att fungera finns en risk att det framstår som mer lockande att istället förlägga sin verksamhet utanför EU.

Vår reflektion är att det ibland – både under konferensen men också i de samhällsdiskussioner om AI som de senaste månaderna gått heta – framstår som att AI idag är helt oreglerat. Men faktum är att ju att GDPR skyddar mot flera risker som är förenade med AI och behandling av personuppgifter. Ett viktigt rättsligt skydd för den enskildes fri- och rättigheter finns med andra ord redan på plats, och ger viss stabilitet.

Reglering kan sporra innovation

På temat reglering av AI höjdes under konferensen röster från svenskt näringsliv om att reglering sporrar innovation. Ofta hörs ju kanske den motsatta uppfattningen – att regelverk riskerar att hindra en offensiv datadriven utveckling. Men här argumenterades för att det inte är reglering i sig, utan osäkerhet kring hur kommande reglering kommer att vara utformad, eller hur en existerande reglering ska tolkas, som är det största innovationshindret. Här har vi som tillsynsmyndighet en central roll i AI-ekosystemet för att ge vägledning och bidra till minskad osäkerhet!

Ansvarsfull AI – bygg in ett effektivt dataskydd från början

Flera av samtalen kretsade kring utformningen av etisk AI. En tongivande röst från scenen pratade sig dock varm för att diskussionen om hur vi utvecklar etisk AI riskerar att fastna i mycket prat och lite handling. Mer fruktbart är istället att fokusera på ansvarsfull AI. Ett fokus på ansvar signalerar att den som utvecklar eller använder AI har makt och bör utkrävas ansvar, vilket manar till handling. För att agera ansvarsfullt är det därmed avgörande att analysera vilka risker som finns med varje enskild AI-lösning, och vidta åtgärder för att förebygga dem.

Vår reflektion är att resonemanget rimmar väl med GDPR:s grundläggande princip om ansvarsskyldighet, dvs. att den personuppgiftsansvariga verksamheten ansvarar för att följa regelverket och bygga in ett effektivt dataskydd från början.

Dela erfarenheter är en framgångsfaktor

Flera gånger när goda exempel presenterades av paneldeltagarna ställde moderatorn snabbt frågan ”Hur sprider ni det här vidare?”. Att vi i offentlig verksamhet blir bättre på att sprida och dela erfarenheter är avgörande för att vi ska kunna skala upp smarta arbetsmetoder och utveckla en mer innovativ statsförvaltning. Vi påmindes om att alltid ställa den kontrollfrågan till oss själva när vi tycker att vi har utvecklat något bra. ”Hur sprider vi det här vidare så att det når ut till så många som möjligt?”

Just nu är vi ute mycket och berättar om vårt pilotprojekt om regulatorisk testverksamhet – ett nytt arbetssätt där vi ger fördjupad vägledning till utvalda innovationsprojekt som ett sätt att minska osäkerheten kring hur befintligt regelverk ska tillämpas på ny teknik.

Hör av dig till vår innovationshubb på innovation@imy.se om du är nyfiken, vi berättar gärna mer!

Främja innovation och värna integritet är möjligt

När vi tog tåget tillbaka till Stockholm efter två intensiva och givande dagar var det med flera nya insikter och idéer. Vi känner oss stärkta i att vi som dataskyddsmyndighet har en viktig roll i att bidra till en hållbar digitalisering och AI-utveckling, inte minst genom att ge vägledning kring hur regelverket ska tillämpas och därmed bidra till minskad osäkerhet.

Vi är övertygade om att det går att främja innovation och tillväxt och samtidigt värna ett starkt integritetsskydd. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen – både med redan etablerade samverkanspartners och med nya kontakter som knöts i Göteborg!

Karin Lönnheden, stabschef och ansvarig för IMY:s innovationshubb
Per Nydén, jurist vid IMY:s innovationshubb

IMYs: innovationsportal

Besök gärna vår innovationsportal som ger grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsaktörer. 

IMY:s innovationsportal

Visar startsidan av IMY:s ny innovationsportal med ingångarna: introduktion, guider och svar på vanliga frågor.

IMYs: innovationsportal

Besök gärna vår innovationsportal som ger grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsaktörer. 

IMY:s innovationsportal

Fakta om konferensen

Konferensen ”Hållbar AI och AI för hållbarhet” (Sustainable AI and AI for Sustainability) genomfördes i Göteborg den 2–3 maj. Värd var det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och civilminister Erik Slottner som i Sveriges regering har digitaliseringsfrågorna i sin portfölj.

Bland de cirka 120 deltagarna fanns företrädare från bland annat Danmarks, Finlands och Nederländernas digitaliseringsdepartement, men också en rad representanter för bland annat svenska och utländska företag, lärosäten, myndigheter och branschorganisationer. Upplägget för konferensen var interaktivt och 15–20 minuter långa panelsamtal följdes av runda-bordsdiskussioner med cirka åtta deltagare vid varje bord.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd , Utveckling och innovation , AI